header

2015 May 5 - Slutet av sessionen

Detta är den sista av 5 bloggar som handlar om den grundläggande strukturen för hur man skapar en lyckad session. Den röda tråden i alla dessa bloggar är ”tajming”. I denna blogg skriver jag om att avsluta sessionen, med fokus på vikten av att hjälpa klienten att förstå och definiera upplevelsen, samt känna sig väl till mods efter träffen.

Både början och slutet av träffen är viktiga vad gäller att försäkra klienten om att han är accepterad och omtyckt. Ibland finns det också ett behov av att guida klienten tillbaka från ”det sexuella sinnestillståndet” till det ”vardagliga sinnestillståndet”. Man måste försäkra sig om att klienten mår bra när man lämnar honom.

Med mer erfarna klienter är detta dock vanligtvis inte en stor sak, då de redan tidigare i sina liv har lärt sig att begripa det hela, i synnerhet om de är vana vid professionellt sex.
Men mindre erfarna klienter kan känna sig lite vilsna efter sexet, och behöva bli kloka på hur de ska integrera denna upplevelse av professionellt sex med sin egen identitet och sin generella uppfattning om världen.

Att hjälpa klienten att definiera situationen

I fallet med mindre erfarna klienter, så kan de ibland efter sexet känna sig skyldiga över sin sexualitet, när väl det sexuella begäret är tillfredsställt.
De kanske börjar oroa sig för vad sexarbetaren egentligen tycker om dem, och frukta att man kanske egentligen inte tycker om dem. Eller så kan de helt enkelt känna sig blottade eller skamsna över den sexuella lust de tidigare kände och levde ut.

En del kan även känna dåligt samvete över att de har betalat för sexuella tjänster. Något de kanske inte tänkte på när de var sexuellt upphetsade i det ”sexuella sinnestillståndet”, men som nu liksom kommer ikapp dem efter att det sexuella begäret är över.
Det är lite som den klassiska gamla konflikten mellan ”kroppens verklighet med njutning” och den ”mentala verkligheten med moral”.

Det är ibland även lite som om folk förhåller sig till sin sexualitet som något slags isolerat och exotiskt fenomen, likt en slags separat verklighet. När de är inne i denna separata sexuella verklighet, eller i det ”sexuella sinnestillståndet”, så tillåter de sig själva att njuta.
Men när de sedan återvänder till det ”vardagliga sinnestillståndet”, så känner de sig ofta skyldiga och skamsna över sin sexualitet, och begriper inte hur de ska kunna integrera det sex de just hade med resten av sin identitet.
Jag tror att detta i viss utsträckning också gäller för hur många människor känner inför sex och sexualitet i sina normala liv.

I denna situation så är det viktigt att inte överge klienten med den här typen av förvirring. Man måste visa honom det professionella mellanläget för hur man integrerar den sexuella upplevelsen från sessionen med livet utanför sessionen.
Det bästa sättet att minska tänkbar skam eller ångest som klienten kan tänkas ha, är genom att visa honom vänskaplig acceptans. Om sexarbetaren kan vara lycklig och harmonisk med sexet hon just har haft honom, och visa att hon gillar klienten som person, är det också lättare för klienten att må bra med sexet och sig själv.
Metoden som jag använder här, är att kombinera beröring och småprat.

Metoden med att kombinera beröring och småprat

Fysisk beröring i kombination med vardagligt småprat är ett bra sätt att få klienten att må bra efter sexet. Jag har upptäckt att denna särskilda kombination, av just beröring och prat, verkar fungera bra för att bygga en brygga i den potentiella konflikten mellan ”den kroppsliga verkligheten med njutning” och den ”mentala verkligheten med moral”. Eller mellan det ”sexuella sinnestillståndet” och det ”vardagliga sinnestillståndet”.

Ty den fysiska beröringen är fortfarande mer en del av ”kroppens verklighet med njutning”, vilket var vart klienten befann sig i huvudet under sexet.
(För i normala sociala situationer så behåller folk sin sfär av personligt avstånd, och ligger inte nära och rör vid varandra. Så även om beröringen under efterspelet inte är sexuell till sin natur, så är beröring ändå mer nära besläktad med den ”sexuella verkligheten” än med det vardagliga livet.)
Och det vardagliga småpratet är en del av den ”mentala verkligheten med moral”, eller det normala sinnestillståndet, med abstrakt kognitivt innehåll och små associativa kopplingar ut till de normala skeendena i världen.

Så att kombinera tyst fysisk beröring med vardagligt småprat fungerar som en metod för att balansera ut och harmonisera det sexuella sinnestillståndet från sessionen med det normala sinnestillståndet i vardagen utanför sessionen. Ungefär som att blanda dem, eller som att bygga en brygga mellan dessa verkligheter, och lägga in positiva känslor i det hela.

Många män känner det också ofta som om de har blivit utknuffade från livmodern igen, för att bli existentiellt ensamma i världen, när sexet är över och det är dags för escorten att gå. Jag har upptäckt att män ofta är mer känslomässigt sårbara efter sex, på ett sätt som kvinnor sällan upplever.
(Kanske för att kvinnor vet att de kan bli gravida och återuppleva en äkta symbios, medan män för alltid är ensamma efter födseln, med sex som det närmaste de kan komma för att uppleva symbios med en annan varelse.)

Det är också en orsak till varför det är viktigt att aldrig stressa iväg från en klient. Man bör inte låta det faktiska sexet gå över till obetald övertid (så tillvida inte klienten är nära att komma efter en omgång sex som huvudsakligen utspelade sig inom betald tid). Men det är väldigt viktigt att ge i alla fall några minuter till efterspel och småprat, även om tiden egentligen är över.

Om klienten inte verkar förstå att man går in på obetald övertid för att runda av träffen på ett finkänsligt sätt, utan försöker sig på att ha mer sex bara för att man fortfarande är kvar, så kan det vara smart att klä på sig och röra sig mot dörren.
Men så stanna där några extra minuter istället, påklädd och nära dörren, och småprata med honom, och kyssa och krama honom lite medan man pratar.

En del klienter kan vara rädda för att lämna det sexuella sinnestillståndet, just på grund av att de upplever skam och ångest när de återvänder till sitt normala sinnestillstånd.
Därför försöker de ibland ha non-stop sex hela tiden, även om de inte riktigt har en erektion eller kan få fler orgasmer. Helt enkelt för att de inte vet hur de ska kommunicera med sexarbetaren, om de lämnar det sexuella sinnestillståndet.

Men om man som sexarbetare bara överger klienten innan han har hunnit ”landa” efter sexet, så får han förmodligen ångest och kommer att känna sig uppskakad och olustig när han väl är ensam med sig själv.
Därför är det bättre att försöka hjälpa honom att mentalt återvända till det vardagliga sinnestillståndet, och kommunicera en positiv feedback där man uttrycker sin egen acceptans av situationen och visar klienten personligt gillande, innan man lämnar honom.

För människor skapar sin egen föreställning om sig själva, om sina handlingar och om situationen de befinner sig i, utifrån vad andra verkar tycka om dessa saker.
Så om sexarbetaren kan kommunicera en positiv förståelse av det hela till klienten –så kan klienten internalisera detta och göra det till sin egen uppfattning.

Skillnaden mellan privat och professionellt sex

En sak som kan vara bra att tänka på, är att tillfälligt sex i det normala livet, som one-night-stands, heller inte är något helt okomplicerat för de flesta människor. De måste vanligtvis dricka sig fulla för att våga sig på det, och de känner sig inte alltid helt bekväma med partnern efteråt.
Det är som att sex är något mycket privat, som är svårt att få ihop med sociala relationer, så tillvida sexet inte utspelas inom en officiellt legitim och varaktig relation.

Klienten behöver förstå att de sexuella känslorna som skapades under sessionen faktiskt var genuina i sessionen, och att det inte var något fel eller skamligt med något av det, men att det inte för med sig konsekvenser eller har relevans i livet utanför sessionen.

Ungefär som en bra sjuksköterska eller lärare känner genuin empati för sina patienter eller elever, för att hon fokuserar på att bry sig, och går in känslomässigt i sin professionella roll. Men hon kommer inte att ta denna ”samling känslor och omsorger” med hem till sitt privata liv.
Samma gäller nog andra personer i kreativa yrken, där de på jobbet är 100% intresserade i vad de gör, på att lösa uppgifter och problem och prestera bra, men utanför jobbet så lägger de om fokus på annat i livet.

I fallet med professionellt sex, så är det inte bara sexarbetaren som behöver kunna göra denna typ av avgränsning för ”situationsmässigt betingad känslomässig relevans”, utan även klienten behöver kunna strukturera sin sociala verklighet och sina känslor på detta sätt.
Just för att sex annars är något som är så helt reserverat till den privata sfären i livet, plus känslomässig tabu, så kan detta upplevas som konstigt och svårt för en del personer.

Det som gör professionellt sex speciellt är att det är så medvetet och överlagt. Och inte bär med sig några sociala band eller konsekvenser ut till det normala vardagslivet.
För många män kan det faktiskt vara en oerhörd lättnat att förstå att ”den här typen av sex” överhuvudtaget finns, när de väl förstår det fullt ut.

Många män går också runt med ett konstant dåligt samvete över att de åtrår kvinnor, då de tidigt i sina liv lär sig att de inte är ”den typ av kille” som kvinnor är intresserade av.
De försöker att inte titta på kvinnors kroppar på ett sätt som märks, och de fruktar att de är äckliga för att de blir distraherade av känslor av attraktion när de interagerar med kvinnor i vardagen.
Om de hittar en partner är det för det mesta så att kvinnan mer vill ha dem för relationen, och inte så mycket för sexet. De får sällan så mycket sex de skulle vilja ha när de är i relationer till kvinnor, så de lär sig att inte vara för krävande.

Att då plötsligt träffa en sexarbetare, och bli accepterade, och känna att deras sexualitet är ok, och att de kan vara sig själva, tala öppet om sex, och så vidare, då är det ofta som en stor lättnad för dem. Det är en börda som faller från deras skuldror.
Som sexarbetare kan man ofta känna lite av energin från det där frigörande flödet av känslomässig lättnad hos klienten. Det betyder verkligen mycket för dem att kunna få vara så avslappnade inför sex.

 

2015 April 28 - Tajming med sex

Detta är den fjärde av 5 bloggar som handlar om den grundläggande strukturen för hur man skapar en lyckad session. Den röda tråden i alla dessa bloggar är ”tajming”. I denna blogg skriver jag om själva sexet, olika sexuella typer bland klienter, och några förhoppningsvis användbara råd och knep att tänka på.

Jag planerar att senare (någon gång) skriva separata bloggar om sextekniker. Här skriver jag bara om mer generella saker vad gäller själva ramverket för hur man tajmar sexet. Ungefär som ett skelett, som man senare kan fylla ut med mer specifika tekniska detaljer för olika typer av sexakter.

Fråga klienten vad han vill ha

Om man dejtar erfarna klienter, så kan de vanligen ge en ganska god beskrivning om hur deras ideala tajming ser ut, vad de vill ha av sexakter och hur många gånger de kan komma. Men det är inte alltid så lätt att få ett bra svar i förväg från en mer oerfaren klient, angående vad han vill ha och vad han kan klara.
(Och vad klienten vill ha och vad han faktiskt kan klara av kan också vara två väldigt olika saker.)

Antingen så vet de inte riktigt, för att de inte är så erfarna med att ha sex under dessa ”medvetna” och överlagda professionella omständigheter. Eller så kan de vara generade över att de kommer för tidigt, eller generade över att de har svårt att komma, inte kan komma mer än en gång, och så vidare. Allt detta kan vara saker de inte vill prata öppet om.

Jag har med tiden kommit på att det oftast är bättre att först fråga klienten om vad för slags tajming han föredrar när man faktiskt möter honom, i början av sessionen, snarare än att fråga honom på tidigt stadium över email eller telefon under bokningsprocessen. (Dock, vad gäller outfits att ta med att byta om till, eller om han vill ha analsex och liknande, så är det så klart nödvändigt att veta i förväg innan träffen.)

Men om man frågar klienten om hur mycket sex han vill ha och hur många gånger han kan komma, innan det är dags för träffen, kan han ofta överkatta sin egen energi och stamina.
Och då riskerar han ofta att själv att låsa sitt sinne vid det första svaret han gav, även om han egentligen borde begripa att han inte har så mycket energi när mötet väl blir av. (Om han har ätit för lite under dagen, sovit för lite natten före, har jet-lag från resor, eller liknande.)
Och om han då kommer för tidigt, och inte kan komma fler gånger, ja, då får han ju inte ut det maximala av träffen, jämfört med om man hade använt en bättre tajming. Men också där i början av träffen så kan klienten gravt missbedöma sin sexuella förmåga.
Så man måste använda sig av lite intuition här, och vara redo att omvärdera situationen och improvisera allt eftersom sessionen fortskrider.

Men det är alltid bra att fråga hur många gånger de vill komma och vilken tajming de föredrar, för det visar att man som sexarbetare är serviceminded och bryr sig om att leverera en bra upplevelse. Men som sagt, det är bättre att fråga i början av träffen än att fråga allt för tidigt innan det är dags att ses.

Att tajma omgångar med sex

Det är inte bra om klienten kommer för snabbt under dejten, för då uppskattar han kanske inte resten av tiden så mycket (om han inte kan komma flera gånger).
Men det är heller inte bra om man drar ut på själva sexet för sent i sessionen, då det inte är bra att stressa för att tiden håller på att rinna ut.
Därtill, även om det är viktigt att bygga upp en förväntan under förspelet, så får man inte låta det gå över gränsen till att bara bli frustrerande, eller beröva klienten tid som han kunde ha använt för riktigt sex (om han har bra stamina).
Precis som med en middagsmeny på en restaurang, så måste rätterna komma i rättan tid!

Men så finns det så klart individuella skillnader, beroende på den unika klientens personliga tajming, preferenser och sexuella förmåga. Och så skapar förstås de olika tidslängderna för olika typer av sessioner också olika förutsättningar för vad man kan göra.
Så, det jag beskriver här nedan, är bara ett slags skissartat manus som man aldrig kan använda exakt på en enstaka date, utan bara som en slags ungefärlig guide för hur man ska gå tillväga. I verkligheten så måste man sedan alltid anpassa detta till den unika situationen.

Inom en 1-timmes träff, så kan man vanligtvis placera den första omgången sex ungefär 10 minuter efter introduktion och förspel. Hålla på med den första omgången sex för ungefär 15 minuter. Sedan ta en paus i 10 minuter (nu är man ungefär 25-35 minuter in i träffen). Sedan försöka för en andra omgång sex ungefär 35-40 minuter inne i sessionen (andra omgången sex också för 15 minuter), vilket förhoppningsvis ger en 5 minuter till att kela och mysa efteråt. Sedan får man kanske ge 5-10 minuters övertid för att klä på sig och säga hejdå.

Om klienten bara vill komma en gång, så kan det vara bättre att dra ut mer på förspelet, och placera sexet att utspelas efter 15-20 minuter in i träffen, att hålla på för ungefär 20-25 minuter. Sannolikt gå över på lite massage, efterspel och hejdå under de sista 15-20 minuterna av timmen.

En 2 timmars date ger definitivt mer utrymme för allt, att ha ordentliga pauser mellan 2-3 omgångar med sex, snacka, ge bra massage, och försäkra sig om att också andra eller tredje omgången sex får en bra chans att bli lyckade.

Ett bra upplägg för dinner dates, är att föreslå klienten att ha sex både före och efter middagen. Detta för att en tyngre middag med alkohol till maten kan ta ner potensen och staminan – också med killar som vanligtvis fungerar mycket bra i sängen.
Redan 2 glas med vin kan göra en man mycket mindre potent. I synnerhet om han är nervös, är ute och reser och äter annat än vad han är van vid, eller kanske är ute ur normala rutiner och inte har sovit så bra natten före.

Det kanske kan verka mer romantiskt och fantasikittlande att först ha middag, flörta, lära känna varandra och så vidare, innan man hamnar i säng. Men om sexet senare, efter en kväll ute, inte blir så lyckat, så är klienten inte lika benägen att bli helt nöjd med träffen. Och i så fall mindre benägen att återvända till en, än om man försäkrade sig om att han också fick lite bra sex där i början, att minnas efter träffen.

Också för nervösa och oerfarna killar, som kan tänkas vilja starta med middag för att bli mer bekväma med att ha sex, så kan det ändå vara så att efterreaktionen på att ha haft massa adrenalin i kroppen tar ner deras förmåga att fungera sexuellt.
För när kroppen bryter ned adrenalin, så kommer det hormoner som kortisol, som kan blockera förmågan att få erektion lika så illa (om inte värre) än själva adrenalinet som killen tidigare hade i kroppen. (Jag läste en bra artikel om det för några år sedan, som jag dessvärre inte kan hitta nu, men man kan läsa lite om det här http://breakingmuscle.com/health-medicine/how-an-increase-in-cortisol-can-affect-your-libido .)

Plus att den stackars nervösa killen kan bli ännu tröttare desto senare kvällen lider, och en ordentlig middag efter att ha varit helt uppe och kört på adrenalin tidigare under dagen, kommer då snarare att göra honom helt matt istället för i topptrim för att ha sex. Så det säkraste då är faktiskt att börja ha sex så tidigt som möjligt.
Därtill, även om det första sexet inte skulle bli helt lyckat, så kommer i alla fall en del av nervositeten att lägga sig bara från att ha försökt nakna i sängen ett tag, så middagen i mitten kommer att bli mer avslappnad. Och så har man fortfarande kvar en chans att avsluta kvällen med en timme mer sex där i slutet av träffen.

Omgångar och pauser

Ett väldigt användbart yrkesknep för klienter som vill komma flera gånger, är att ge klienten en bra ryggmassage med olja mellan omgångarna sex. De flesta män får nämligen en bättre erektion, och har mer känsla i penis, om de får en 10-20 minuters paus mellan orgasmen och att börja ha sex på nytt.

Men många män underskattar faktumet att de behöver en paus för att återhämta sig mellan utlösning och att ha sex på nytt. En del killar vill ha sex igen redan 2-5 minuter efter sin orgasm.
Ett fåtal kan faktiskt klara av att ha sex igen så omedelbart efter att ha kommit, men majoriteten kommer att uppleva en avtrubbad känslighet i penis (även om den är styv) och få svårt att uppnå orgasm igen.

Det är ungefär som med datorer, om datorn lider av hang-ups med program som svarar långsamt, så är det bättre att bara stänga av och starta om den. Det samma gäller för män, de fungerar bättre om de vilar lite och sedan återfår full känsel, än om de bara fortsätter att köra utan känsel i penis. Dock, till skillnad från datorer som kan starta om omedelbart, så behöver de flesta män i alla fall 10 minuters vila.

Men som sagt, många män fattar inte detta, och är för sexuellt upphetsade uppe i huvudet för att förstå att deras kropp inte hänger med, och att de själva skulle få ut mer fysisk njutning av andra omgången sex, om de bara vilade i minst 10 minuter efter första gången.
Jag tror det är för att en del av dem har tagit viagra eller liknande piller innan de träffar escorten, men de förstår inte att viagra bara påverkar svällkropparna i penis till att behålla blod. Viagra gör inget för själva känsligheten i nervcellerna, och heller inget för förmågan att få orgasm.

Men om man gör en grej utav att faktiskt ge honom en riktig massage som ett mellanspel mellan omgångarna med sex, så blir han mer kapabel att slappna av. I synnerhet om han ligger på mage och inte ser escorten. Därför är det alltså bra att ge honom just en riktig ryggmassage, och lägga lite krut på att knåda på riktigt, och inte bara utföra något fånigt litet sensuellt fingersmet med olja på bröstet.

Desto mer fysisk friktion penis behöver innan orgasm, desto färre antal gånger kan klienten vanligen komma, eller desto längre pauser av återhämtning behöver han mellan för att kunna fungera på riktigt igen. Om han kommer ganska snabbt andra gången, är där vanligen en större chans för att han kan komma även en tredje eller fjärde gång.
Desto mer friktion penis tar utan att komma, desto mer avtrubbad blir den, och desto svårare blir det för klienten att komma flera gånger. Det är lite som att känselförmågan i penis är en individuellt utmätt resurs, om man går över en viss nivå av stimulans, blir penis helt avtrubbad snarare än stimulerad.

Så om klienter ska komma många gånger, är det viktigt att inte överstimulera penis bortom dess nivå av känselförmåga. I synnerhet att inte överstimulera för tidigt under sessionen. Så, man måste försöka lista ut hur mycket ”juice” killen har, och sedan räkna ut hur man bäst ska portionera ut hans förmåga över sessionens förlopp.

Variation, mättnad och höjdpunkter

För klienter som vill (och kan) komma flera gånger, kan det vara bra att göra första omgången lite mjukare, långsammare och mer oskyldig. Och sedan öka på nivån av ”porrliknande beteende” i de senare omgångarna sex.
Delvis, för att man då också har etablerad mer av en personlig kontakt under första omgången sex. Så man verkar inte lika fejk eller opersonlig, om man börjar att använda sexleksaker, föreslår att ha vildare sex utanför sängen, eller liknande.
Delvis, för att om hans penis inte har genomlidit alltför hård friktion under den första omgången sex, så har klienten sannolikt kvar mer känslighet i penis, och en bättre chans på att faktiskt klara en andra (eller kanske till och med tredje) orgasm.

Men det huvudsakliga syftet är att det ger en annorlunda känsla till själva sexet, det gör omgångarna med sex att bli mer distinkta som olika ”typer av sex”. Och därmed blir omgångarna mindre monotona, och istället mer psykologiskt intressanta och upphetsande för klienten. Det maximerer upplevelsen av träffen som en helhet.
Det ökar också på hans förmåga att få flera orgasmer för att de distinkta skillnaderna av hastighet under sexet, och introduktionen av nya element under de senare omgångarna av sex, fungerar som psykologiska triggers för klienten.

Om man har en längre session, och redan under första omgången sex introducerar sexleksaker, analsex, tar på fetishkläder eller presterar högljutt stönande; så är klienten sannolikt inte kapabel att fokusera fullt ut på det.
För hela situationen är fortfarande för ny, och det är bara för många andra intryck och tankar i hans huvud. (Som att bara försöka läsa av escorten och försäkra sig om att hon verkar gilla honom.)
Första gången man har sex med en ny klient, så har de flesta killar all uppmärksamhet bara på det faktum att de har sex för första gången med en ny partner. De är inte kapabla att ta in så mycket av enskilda faktorer, eller observera och känna allt som pågår.

Men senare in i sessionen, tja, om allt avancerat då redan är gjort, så är det inte så kittlande och triggande längre. Det ger inte samma effekt och påverkan. Då är klienten redan mentalt ”mättad” från att ha upplevt ”hela showen” under början av sessionen. Även om han kanske då inte var helt kapabel att ta in allt, eller fullt njuta av det, när det pågick.
Det är ungefär som separata rätter presenteras på en restaurang. Om man ger klienten allt mixat på samma tallrik, ungefär som buffemat på ett smörgåsbord, att äta ”en tugga av dittan och en tugga av dattan”, och upprepa – tja, det ger bara inte samma uppbyggnad och konsumtionsupplevelse, jämfört med att bli serverad de olika rätterna separat.

Det kan dock vara alltför riskabelt att vänta med att ”dra på hela showen” längre in i sessionen än den andra omgången sex, för klienten kanske inte kan komma en tredje eller fjärde gång, även om han påstår att han kan det.
Så jag försöker vanligen placera själva ”höjdpunkten”, eller den fulla showen, att utspela sig under den andra omgången sex. Så tillvida att jag inte från tidigare möten är helt säker på att killen verkligen kan komma mer än två gånger.

Som jag skrev i bloggen om förspel, så kan ”byte av scenario” också under sex vara ett bra sätt att skapa variation, och det ger klienten trevliga visuella intryck att senare minnas från träffen.
Även om själva upplevelsen av att ha sex på skrivbordet, eller i fåtöljen, kanske var att det var fysiskt påfrestande och till och med lite obekvämt, kommer klienten efteråt att ha med sig de visuella intrycken i sitt minne. Så det kan vara bra att förflytta sig utanför sängen under senare omgångar med sex.
Många män får aldrig uppleva något sådant med sina fruar, så det har liksom en psykologisk inverkan på dem att ha gjort sådana saker. Det får dem att känna sig mer sexuellt erfarna och potenta. Det höjer deras självförtroende och stärker deras sexuella identitet.

Köra-repetitioner-i-gymmet stilen

Om man hamnar i att köra något likt monotona ”repetitioner i gymmet”, som ett set med ”suga-rida-suga-missionären-suga-doggy”, och upprepa, upprepa och upprepa, hela tiden med samma hastighet och intensitet, så kommer killen säkert att gilla det någorlunda.
Men efter en stund in i sexet, så blir klienten lite avtrubbad och uttråkad, om samma saker bara händer om och om igen. Då får han inte den där triggern av en plötslig höjdpunkt, eller introduktionen av ett nytt element, som hetsar upp honom. Så det är inte optimalt att jobba så.

Men ibland måste man göra det, om man får en desperat hektisk klient som har svår att behålla erektionen eller att alls komma. En del killar har verkligen problem med att alls fungera sexuellt, och inte ens att ta en paus för att ”starta om penis” har någon effekt på dem.
(En 10 minuters paus för att ”starta om” fungerar dock vanligtvis utmärkt på killar som bara initialt upplever impotens på grund av nervositet i början av träffen.)

De mer svåra fallen av impotens drabbar oftast de män som äter olika typer av anti-depressiva (prozac och liknande SSRI), eller om de äter blodtrycksmediciner. Även om de ofta har tagit viagra, så får de sällan mer än en halv-hård erektion, och de är vanligen tämligen känslolösa i penis, och behöva ordentligt med hård friktion för att känna något alls.

Då har man ofta inte mycket annat val än att köra på med den monotona ”göra repetitioner i gymmet stilen” för upp till hela 2 timmar. De äldre killarna (som typiskt är impotenta på grund av blodrycksmediciner), kan uppskatta att titta medan man strippar eller leker med dildo, för i alla fall en del av tiden. En del av dem kan även komma till sist, om man kör med handen, fast penis är så gott som slak.
Men impotenta yngre killar (som oftare är på SSRI), är ofta bara desperata på att klara att prestera sexuellt. Så de är mentalt blockerade inför att ta in eller uppskatta något annat än konstant hektisk friktion. De är oftast inte kapabla att just ta några pauser heller, då de har så mycket panik över att de är impotenta.

I sådana fall måste man vanligen börja med att ha sex i hög fart, bara för att få klienten att behålla den halv-hårda erektionen. Och då är det lite annat att göra än att fortsätta i det tempot, och bara byta fram och tillbaka mellan olika positioner och oralsex. Att växla ofta mellan samlag och oralsex är viktigt för att klara att hålla det höga tempot utan att få mjölksyra i musklerna. Det är faktiskt ganska mycket som att köra ett repeterat set med övningar i gymmet.
(Detta slags killar är oftast i dålig fysisk kondition, så det är vanligen escorten som får sköta det mesta av juckandet.)

Med sådana klienter går det vanligen heller inte att göra mer avancerade saker. Det fungerar exempelvis inte att ha sex i mer svåra positioner på möbler, då det är svårt att klara i hög hastighet, eftersom det tar mer muskelstyrka. Så man måste hålla sig till bekväma positioner i sängen för att klara av att hålla ut i den hastighet av rörelse de behöver.
(Och det är klokast att aldrig ha analsex med denna slags hektiska klienter som vill ha non-stop sex i timmar, då risken för att bakterier från rektum ska spridas runt och orsaka blåskatarr eller vaginos helt enkelt är för stor.)

”Stop-start” tekniken

Andra klienter, som bara kan komma en gång, eller som kanske också kommer tidigt eller till och med har för tidig utlösning, kan föredra att dra ut på förspelet för så lång tid som möjligt (även med massage och längre tids småprat i denna fas). Och helt enkelt vänta med sexet till sist på sessionen, ofta även med en uppbyggande fas med att titta på escorten som strippar eller leker med sig själv med dildo.

Eller så gillar de att ha väldigt långsamt sex med mycket pauser (att man helt enkelt sluta röra sig varje gång klienten verkar vara nära utlösning), vilket jag kallar för stop-start tekniken för att ha sex.
Men man måste vara lite försiktig med detta stop-start sätt, då många män kan få svårt att uppnå orgasm i slutet av det, om man har drivit det för långt. Ett fåtal män kan dock få en mycket kraftfull orgasm från detta utdragna stop-start sex. Men de är oftast det slags män som befinner sig på den mer känsliga ändan av skalan, som praktiskt taget kunde komma rätt omedelbart, eller för tidigt, om de inte fick mini-pauser varje gång de närmar sig orgasm.

De flesta klienter, med en mer genomsnittlig känslighet i penis, responderar inte så bra på denna stop-start teknik. Deras nervsignaler i hjärnan verkar bli förvirrade av att bli stoppade gång på gång när de närmar sig klimax, och det slutar ofta med att de mest känner sig avtrubbade i penis innan de alls har kommit. Eller så kan erektionen bli närmast smärtsam samtidigt som de känner sig avtrubbade och oförmögna att komma.
I de flesta fall så hade de istället fått ut mer njutning om de hade fått komma en eller två gånger i sitt normala tempo, istället för att hålla på för länge innan första orgasmen.

Så start-stop tekniken är bäst lämpad för killar som man med säkerhet vet kommer lätt och är väldigt känsliga i penis.

Många män som tidigt i sina liv har problemet med att komma mycket snabbt, eller till och med har för tidig utlösning, är ofta de som senare i livet, som i åldern av 30 eller 40 år, blir de typer som kan komma 4-5 gånger.
När de är yngre så förstår de dock inte alltid detta, då killarna som kommer mycket snabbt (eller till och med har för tidig utlösning) ofta också känner en nästan smärtsam överkänslighet i penis direkt efter orgasm. Så de känner sig sällan motiverade att prova att komma fler gånger, i synnerhet inte om de mest bara onanerar istället för att ha en fast partner att öva sex med.
Men om de får en länge paus, typ på 20 minuter, så kan de ofta fungera riktigt fint under andra omgången, med en mycket hård erektion och mer av varaktig uthållighet än under första omgången sex.
Och då de blir lite äldre verkar den där smärtsamma överkänsligheten efter orgasm minska, och då kan de verkligen ha kul med sex med många orgasmer. De som befinner sig där i mellanläget mellan utvecklingsstadierna kan man experimentera lite med, vad gäller att ge dem en längre paus och sedan testa om de kan igen.

Andra typer

Ett fåtal klienter är faktiskt mer ute efter att bara få en annan människa att prata med, mer än att för att egentligen få sex. För en del av dem, så är det nästan som de pliktskyldigast presterar sexet som en slags ursäkt, bara för att efteråt få lite mänsklig kontakt med sexarbetaren, och en person att prata med.
Märkligt nog så verkar de faktiskt mer skamligt för män att vilja betala för vänskap än vad det är för män att betala för sex, fastän det senare officiellt är mycket mer tabu (och till och med kriminellt här i Sverige).

Att ha sex för dessa killar del kan dock också fungera som en slags gemenskapsskapande aktivitet, ungefär som andra människor äter tillsammans eller spelar tennis tillsammans, bara för att känna samhörighet och tillit till varandra.
Med sådana killar så är det inte en bra idé att försöka pressa dem till att ha mycket sex, då man mest riskerar att göra dem generade. För även om de inte riktigt är med på det hela, så kan de ändå försöka prestera sexuellt bara för att verka manliga och leva upp till förväntningar på vad de tror är manlig normalitet.

Dock, det kan också ligga till som så, att killen helt enkelt är för blyg, eller inte vill verka krävande. Han kanske är rädd för att escorten inte riktigt gillar honom, eller fruktar att hon kanske inte gillar det hon gör. Därför kan det förhålla sig så att klienten inte vågar röra vid escorten, visa några initiativ, eller gör något.
Därför kan det alltid vara bra att ge lite initiativ också till dessa till synes ointresserade killar. Att röra vid honom och kyssa honom då och då medan man pratar, placera hans händer på sig själv, för att se om han responderar med att få en erektion eller rör vid en av egen vilja. Om sålunda sker, kan man vara tämligen säker på att det är rätt att börja ha mer sex, även om killen är väldigt blyg och extremt passiv.
(Jag har faktiskt haft några stycken som låg så helt passivt, stelt och stilla, att jag nästan kände det lite som om jag hade sex med en död kropp. Men deras penisar verkade uppskatta det i alla fall.)

På de hela taget är det ändå himla intressant och kul att män fungerar så olika. Var och en av dem är lite som ett nytt pussel att sätta ihop. Jobbet som sexarbetare blir aldrig långtråkigt i alla fall.

 

2015 April 28 - Professionellt förspel

Detta är den tredje av 5 bloggar som handlar om den grundläggande strukturen för hur man skapar en lyckad session. Den röda tråden i alla dessa bloggar är ”tajming”. I denna blogg skriver jag om det professionella förspelet, och några användbara tips och knep att tänka på.

Jag vill mena att förspelet för professionellt sex behöver utföras med lite andra premisser i åtanke, jämfört med förspelet man kan tänkas ha med en privat partner.
I det privata livet innehåller den känslomässiga upplevelsen av förspelet många socialt definierande funktioner, det bekräftar att två personer är ett par, det är ett sätt att uttrycka kärlek, och så vidare.
För professionellt sex, är förspelet fortfarande ett sätt att skapa tillit, att få klienten att slappna av och känna sig trygg med att bli naken och exponera sin sexuella åtrå, men där finns också en ytterligare faktor av underhållning och fantasi kring det hela.

Upplevelsefaktorer

Man kan skapa så mycket mer i form av ”upplevelsefaktorer” utifrån små saker som folk normalt inte tänker på.
Som när man knäpper upp klientens byxor, gör det långsamt, och ta en paus och se honom i ögonen en extra gång, för att dra ut förväntan lite. Eller dra upp hans bälte med tänderna – det kan låta som en fånig sak att göra, men med rätt atmosfär till det, så blir det verkligen något som kittlar hans sinne och får honom att känna sig åtrådd av dig.

Även om ens underkläder åker av redan inom de 10 första minuterna av träffen så har de fortfarande en viktig psykologisk funktion. Det visar klienten att han är värd att klä upp sig för, det smickrar honom och får honom att känna sig viktig och omhändertagen.

Det kan vara att man sällan använder sexleksaker särskilt mycket, förutom kanske en enstaka dildo, men att ha en liten samling att dra upp ur väskan höjer atmosfären, det får en att framstå som mer spännande och exotisk, och blotta åsynen av sexleksaker får de flesta män upphetsade.

Som jag ser det, när träffen väl har börjat, så ska man inte slösa bort ett ögonblick av den! Så vad förspelet anbelangar, är det mycket dumt och oprofessionellt att typ säga åt sin klient att klä av sig och lägga sig på sängen medan man går ut i badrummet och smörjer på glidmedel. (Vissa tjejer gör faktiskt det!)

Att klä av sig tillsammans

Det är bra att utnyttja tillfället att klä av sig tillsammans med klienten. Att visa klienten att man åtrår honom genom att klä av honom som om man packade upp en dyrbar present.
Detta betyder verkligen mycket för många män, på grund av att många av dem under hela sitt liv går runt och åtrår kvinnor i mycket högre grad än vad de upplever att kvinnor åtrår dem. Så, att få känna sig åtrått och önskad av en kvinna för en gångs skull, är något som verkligen påverkar dem känslomässigt, även om de vet att det bara är en fantasi och ett rollspel som de har betalat för.

Plus, att klä av sig tillsammans får klienten trygg i situationen, då han slipper känna sig helt ”naken och exponerad”, om man tar hand om honom på ett nästan moderligt sätt, och klär av honom som en liten baby.
Han kanske vet att sexarbetaren inte älskar honom, eller att hon ens inte åtrår honom som en speciell person, men den där lilla extra omsorgen visar honom att man i alla fall tycker om honom tillräckligt mycket för att bry dig om honom på ett omhändertagande sätt, och det betyder mycket för många män. För många av dem, så är det mer ömhet än vad deras fruar bryr sig att visa dem där hemma!

När det kommer till ens egen avklädning, så är detta också ett tillfälle man inte ska förslösa. De flesta människor har visuella triggers som en del av sin sexualitet. Att utföra en liten interaktiv strip-show är ett bra sätt att få sin klient tänd.
Man bör inte bara av sig kläderna som om man skulle klä av sig hemma, utan ta det plagg för plagg. Göra en liten show av det, med små poserande pauser mellan ”huvudnumren”, för att bygga upp förväntan.

Till exempel, när man kommer ned till BH och trosorna: Få klienten att hjälpa en med att knäppa upp ens BH i ryggen medan man vänder sig runt från honom (medan man gnuggar rumpan mot hans skrev), men sedan vända sig om mot honom igen när man lyfter BHns band från axlarna, så att han kan se hur ens bröst långsamt blottas (mycket mera upphesande än om man bara drog av BHn i en enda rörelse). Därefter låta honom leka lite med ens bröst, innan man börjar knäppa upp hans skjorta.

Det kan vara bra att klä av klienten i ungefär samma stadier som man klär av sig själv. Det får ens egen avklädning att vara längre (vilket bygger upp spänningen), och klienten behöver aldrig känna sig obekväm med att behöva klä av sig snabbt efter att escorten är naken, eller behöva känna sig naken inför henne genom bli helt avklädd innan hon är helt naken.

Om man är i ett hotellrum med en helspegel nära vid ingången, så kan det vara smart att klä av sig framför den, med en själv mellan spegeln och klienten. Då kan klienten se ena sidan av en i spegeln, och också andra sidan av en som är vänd mot honom.
(Plus, att det förstärker hans upplevelse av att ”ja, det är på riktigt!”. Att han verkligen är där, på väg att bli naken med denna vackra kvinna, då han i spegeln kan se sig själv som utifrån.)
Och när man till exempel kommer ned till trosorna, så kan man vända rumpan mot klienten, så han kan se toppen av klyftan mellan ens skinkor då man drar ned trosorna. Och när han så växlar över blicken mot spegeln, så kan han också se hur ens skrev på samma gång retsamt blir exponerat, då man långsamt drar ned trosorna.

Alla dessa små visuella intryck kommer att spela om och om igen på repeat in en del av ens klienters huvuden, långt efter att dejten är över. De kommer att onanera och fantisera om det. Många normala män får aldrig uppleva något sådant med sina flickvänner eller fruar.

Ty många civila kvinnor skäms för mycket över sina kroppar (eller är för politiskt korrekta angående att inte göra sig till sexuella objekt) för att våga spela på denna typ av förförelse och exhibitionism.
Men män är kulturellt betingade att bli sexuellt upphetsade av kvinnlig exhibitionism, på grund av hur media skildrar sexuellt spel och förförelse. Det är därför som professionellt sex, när det görs väl, med uppmärksamhet på detaljerna, är en sådan mäktig upplevelse för män.

Därtill så förhåller det sig ofta så, att ju mer pengar en man tjänar professionellt, desto mer sannolikt är det ofta att han var den där opopulära killen i skolan. Vilket i sin tur var själva orsaken till att han studerade hårt istället för att festa (och senare fick det där toppjobbet med hög lön) som kompensation för att ha varit socialt opopulär som ung kille.
Men socialt var han då redan för präglad till en lågstatusindivid, för att någonsin kunna uppvisa självförtroende och sociala färdigheter för att få kvinnor att attraheras av honom. Sannolikt fick han ändå en duktig flicka att vilja bli hans fru, men hon valde honom nog mer kalkylerat utifrån den förnuftiga aspekten av framtida trygghet, än utifrån att hon verkligen var attraherad av honom.
Och ju längre in i äktenskapet, och desto tryggare frun sitter i sin position, desto mindre ömhet får mannen av henne. Och mycket till sexuell lekfullhet har hon nog aldrig visat honom, utan mest hållit sexet så kliniskt som möjligt.
Så dessa små saker, dessa små handlingar av lekfullhet, sensualitet och förförelsekonster, betyder verkligen mycket för många män. I synnerhet för de rika och nördiga typerna av män.

Som jag har upplevt, så förhåller dig sig ofta så, att män med mindre bra jobb och mindre pengar, som oftare är ofrivilliga singlar, är mer desperata bara på själva sexakten. Män med bra jobb och mer pengar, har dock ofta en fru som nödtorftigt betjänar dem med lite kallt och mekaniskt sex då och då (ungefär som en mer oengagerad sexarbetare).

Så vad männen med bra jobb och mer pengar verkligen saknar, är oftare ren ömhet, samt uppvaktning, uppskattning, och alla de där små sakerna runtom den renodlade sexakten.
Naturligtvis måste de få bra och tillfredsställande sex ändå, men det som verkligen får dem på kroken rent psykologiskt och får dem att återvända, är inte själva den tekniska nivån på sexakterna, utan de små personliga detaljerna som omger det hela. ”The devil is in the details” som det heter.

Skapa scenarisk variation

Ett användbart knep i yrket är också att skapa så mycket variation och så många små scenarier som möjligt.
Det kan till exempel vara bra att ta förspelet i hallen eller soffan, och sedan ta själva sexet i sängen, för då får klienten efteråt ”mer innehåll att minnas”, när han tänker tillbaka på mötet. Jämfört med om allting hände i sängen, för då blir minnesbilderna mer sammanblandade, och efterupplevelsen blir mindre omfångsrik.

Mäns erogena zoner

En annan bra sak att veta för yngre tjejer, är att män också har erogena zoner, och ofta gillar att få sina bröstvårtor stimulerade. Yngre män har inte alltid utvecklat detta, men många äldre män uppskattar sensuell beröring lika mycket som kvinnor gör.
Män har dock ofta mer erogena zoner på framsidan av sina kroppar, jämfört med kvinnor, som ofta har mer erogena zoner i nacken, på skuldrorna och ryggen.
För män så är det oftast kyssar och beröring på strupen, nyckelbenen, bröstet och sidorna av magen, som ger dem mest njutning. Framsidan och insidan av mäns jumskar kan också vara beröringskänsliga på ett likartat sätt som kvinnors skinkor.

Jag samtalade en gång med en kvinna som var inne på tantriskt sex, som förklarade det i termer av att män har erogena zoner på ”solsidan” och kvinnor har det på ”månsidan”, vad gällde detta fenomen.
Jag har också hört en teori om att vi ursprungligen, i vår förhistoria, kopulerade i position på alla fyra, med mannen bakom, vilket också kunde förklara varför kvinnor får mer njutning av att få sin baksida berörd medan män får mer njutning av att få framsidan berörd – då dessa kroppsdelar gnuggades mellan det primitiva kopulerande paret.
Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om dessa teorier, men efter att ha haft mycket sex med både män och kvinnor, så har jag upptäckt att det faktiskt ändå ligger en hel del i det.

 

2014 March 21 - Början av sessionen

Detta är den andra av 5 bloggar som handlar om den grundläggande strukturen för hur man skapar en lyckad session. Den röda tråden i alla dessa bloggar är ”tajming”. Denna blogg handlar om några saker som kan vara bra att tänka på i början av sessionen. Vad gäller att visa klienten acceptans och etablera förtroende, eller om så krävs besluta att avbryta sessionen.

Som jag jobbar som självständig escort så får jag mycket av den personliga introduktionen avklarad redan via min hemsida, och sedan via bokningsproceduren. Så jag har redan en idé och en känsla för vem den individuella klienten är, hur han tänker, och vad han vill.
Men för tjejer som jobbar för escortagenturer, som många danska tjejer gör, så gissar jag att själva början av sessionen också handlar om att göra en första grundläggande personlig introduktion på några minuter, om de inte tidigare har haft någon direkt personlig kontakt med klienten.

Dock, skulle jag bryta ned elementen i introduktionsfasen, skulle jag sägga att dessa 3 saker är de viktigaste:

1) Att bli vän med klienten och visa honom acceptans.
2) Att etablera normalitet och personlig tillit.
3) Utifall 1) och 2) inte fungerar bra – att avbryta sessionen.

Att bli vän med klienten och visa acceptans

Jag vet att det annars är vanligt för en del high class escorter att ta omkring 10-30 minuter för att ta en drink med klienten och sitta och prata med honom, innan någon form av fysisk kontakt börjar. (Detta fungerar sannolikt också som ett sätt att demonstrera deras high-class identitet, genom att imitera civila tjejer som är lite svåra att få omkull.)

Men enligt vad jag har upplevt, så är erfarna klienter oftast bekväma nog i situationen utan att behöva detta – det ”ger” dem inte riktigt något. De trivs för det mesta väl med att bli intima på ett tidigt stadie.

Även mindre erfarna klienter blir faktiskt vanligen mindre nervösa desto tidigare jag tar interaktionen till nivån av fysisk beröring, det är lite som att komma över en tröskel. Att börja tidigt med fysisk beröring visar klienten att han är accepterad och omtyckt, det får honom att slappna av och känna sig väl till mods.

Det behöver inte vara mer än att hålla hans hand och sitta nära honom, om han verkar mycket nervös och oerfaren. Men det är viktigt att visa att han inte behöver oroa sig för att bli sexuellt avvisad, som annars så ofta är fallet för män i det civila livet. (På den underförstådda betingelsen av att han är normalfallet av klient som uppför sig trevligt i gengäld, naturligtvis.)

Om klienten å andra sidan är erfaren, kan man ganska snabbt gå över till det egentliga förspelet och sexet, om klienten indikerar att detta är vad han vill. En del erfarna klienter gillar dock också att dra ut på introduktionen lite grann, för att bättre njuta av förväntan. – Man lär sig att läsa detta via klienternas kroppsspråk, men om man är osäker är det bra att fråga hur klienten önskar att gå vidare.

Det många klienter verkligen gillar med professionellt sex, är det faktum att de inte behöver sitta där nervöst och bedjande som i det normala livet, med både ansvaret att initiera sex och risken att bli avvisade. Att tidigt visa klienten att den fysiska aspekten är ok, att han är välkommen som en sexuell partner, är något män verkligen uppskattar med professionellt sex.

Många tjejer tänker kanske inte på det, men män har verkligen en börda i detta avseende i det normala samhället. Män förväntas att ta initiativ, men blir också utskämda och tappar status genom att bli avvisade.

Civila kvinnor förväntas inte ta initiativ, men om de ändå gör det och blir avvisade, så är det hur som helst inte en så stor skam för dem. Då kan de fortfarande klandra mannen för att han inte förstår att uppskatta dem (alltså anklaga honom för orealistiska krav på kvinnor och för vara sexist). Eller så kan de tryggt klandra och förlöjliga honom för att vara omanlig och impotent för att han inte nappade på erbjudandet (då kvinnor inte kan anklagas för att vara sexistiska mot män). Alltid mannens fel!

Men om män tar initiativ och blir avvisade, så klandras männen för att vara okänsliga och ha begått övertramp, med kvinnan som potentiellt stackars offer.
Med den extra grymma tvisten, med att om mannen tar för tvekande initiativ, så upplever kvinnan honom som omanlig samt känner sig inte tillräckligt uppvaktad och åtrådd, och kommer mer sannolikt att avvisa honom (så att hon inte framstår som en för villig slampa). Men om mannen tar för ivriga initiativ, tja, då är han den där förbrytaraktiga tölpen. Alltid mannens fel!

Att befria klienten från den där hemska bördan med maskulinitet, med att både behöva ta initiativ och frukta avvisning, är vanligtvis en stor lättnad för honom. Jag skulle säga att detta förmodligen är den kraftigaste tjusningen med professionellt sex, att män inte behöver genomlida den där hemska fällan av att riskera att göra fel vad de än gör.

Inom professionellt sex så är det enda som i grund och botten krävs av män att de kan betala, är anständigt hygieniska, och uppför sig snällt och trevligt. Resten av alla statusattribut, som självförtroende, bra utseende och social status bland andra människor spelar helt enkelt ingen roll längre.
När de till fullo förstår detta, blir de vanligtvis mycket lyckliga! Och ett bra sätt för escorten att kommunicera detta är genom att ta initiativ till fysisk kontakt.

Om jag ska ut på en dinner date, och vi börjar direkt med middagen, så har vi naturligtvis mycket konverserande innan någon riktig fysisk kontakt kommer till stånd. (Jag kommer att skriva mer om det i en senare blog om Social service.) Men en kram och en puss på kinden är naturligtvis alltid bra, och kanske att man håller varandras händer några gånger över bordet.

Men för de flesta dates som börjar bakom stängda dörrar, så avsätter jag inte speciell tid för en introduktion som är strikt separerad från själva det sexuella förspelet. Istället går jag ganska rakt på att initiera i alla fall någon slags fysisk kontakt, som att sätta mig i klientens knä och liknande, redan från första början. Bara för att ”bryta isen” och ta bort något av den nervositet som klienten kan tänkas känna.

Jag liksom imiterar ett beteende som om klienten redan var min pojkvän, och vi just har återförenats efter att ha varit åtskilda ett tag.
Med erfarna klienter, samt med mina fasta, så kan detta ofta leda till att vi hoppar i säng för en första omgång sex ganska snabbt, ungefär som ett passionerat ungt par skulle göra. Med oerfarna eller nya klienter, så börjar det mer ofta som ett återförenat par som kelar och gosar lite innan vi börjar ha sex.

Men jag småpratar mer först, när jag kelar med kläderna på, jämfört med när jag börjar med det egentliga sexuella förspelet med att klä av mig tillsammans med klienten (vilket jag kommer in på i nästa blogg). Hur mycket tid jag spenderar med att småprata och gosa med kläderna på varierar mycket, beroende på vilka ledtrådar jag får från klienten.
Det kan vara allt ifrån 2 minuter till 20 minuter i en sexsession.

Etablera normalitet och tillit

Under det faktiska förspelet och under sexet, så försöker jag matcha min nivå av prat till att synka med ur mycket klienten själv pratar. Men under fasen av introduktion och första kelande, så småpratar jag mer, även om klienten själv verkar vara den tysta och blyga typen.
Då är det i synnerhet viktigt att visa vänlighet och etablera en viss igenkännlig normal social kommunikation, som ett sätt att definiera de grundläggande premisserna för vår relation, vilket görs bäst via lite vanligt vardagligt småprat.

Man kan prata om allt möjligt från vädret till att kommentera hotellet, eller nämn något om de lokala nyheterna i staden. Det viktiga är att bara visa de små ledtrådarna som anger att jag kan fungera som en tämligen förståndig och normal person, även om jag är en sexarbetare. Så att klienten inte behöver vara rädd eller misstänksam inför mig, utan kan förstå att han kulturellt kan identifiera sig med mig, kommunicera normalt med mig, och lita på mig.

Senare, under det egentliga sexuella förspelet, så betonar jag ofta den exotiska och mer sexuellt explicita aspekten i högre grad. Då spelar jag lite mer på förförelse och på spänningen med att jag är en alldeles särskilt het och sexualiserad kvinna på grund av att jag är en prostituerad. Då kan jag göra det ”extra” av faktumet att sexet är professionellt, och i många avseenden bättre och mer spännande än vanligt civilt sex.

Men under introduktionen är jag mer inne på att etablera en första mänsklig kontakt, en relation av tillit, och att definiera mig, honom och den sociala situationen som något igenkänningsbart inom ramarna för normal social kommunikation.
Så jag är mer ”mig själv” under introduktionen, och spelar senare mer an på den förföriska aspekten av en fantasi som blir till verklighet under det verkliga förspelet och sexet.

Eventuellt avbrott av dejten

Introduktionen är också viktig som ett ”känselspröt” för att bekräfta att klienten verkligen är vid sina sinnens fulla bruk och trygg att dejta. Om han är överdrivet full, eller om han inte verkar empatisk och intresserad av att vara samarbetsvillig, så kan man lättare avbryta dejten i denna fas, jämfört med senare.
Det blir mindre av trassel och pinsamheter desto tidigare i dejten man avbryter den, om så skulle krävas. Nu för tiden så händer det dock sällan, då jag är bra på att välja rätt slags klienter under bokningsproceduren.

Men vad som typiskt kan hända är att escorten upptäcker att klienten har druckit sig kraftigt berusad (trots att han var nykter tidigare på telefonen) när hon väl kommer ut till honom. Eller att han är mentalt instabil, och helt enkelt ramlar in i något ångestfyllt sinnestillstånd där han hatar det faktum att han måste betala för att få sex, samt låter det få uttryck genom vrede och genom att bli fientlig mot escorten.

I sådana fall gör man bäst i att avbryta sessionen. Det är aldrig värt pengarna att ha en dålig upplevelse. Man måste leva med sina minnen långt efter att pengarna från sexarbetet är borta. Och om man är smart, så kan man hitta bra sätt att göra bra pengar på bra upplevelser istället.

Om klienten ger en pengarna redan som det första han gör när man kommer, så tar man naturligtvis artigt emot dem. Men det kan annars vara klokt att vänta några minuter med att fråga efter pengarna, då det alltid är mer smidigt att avbryta sessionen och gå igen innan klienten har räckt över pengarna.
Om han inte har hunnit betala, så är det lättare för honom att känna att beslutet att inte genomföra dejten var ömsesidigt. Det är mer ett tydligt tecken på personligt avvisande, och mer pinsamt för honom, om han får pengarna i retur.

Även klienter som uppför sig illa är trots allt bara människor, sannolikt offer av ett tragiskt förflutet med personliga problem och inre demoner. Det är alltid bäst och säkrast för en själv att vara artig och vänlig i sitt bemötande gentemot dem, även om de själva är fulla, fientliga och otrevliga.
(Naturligtvis har man rätt att bli arg över att ha blivit illa behandlad, men det gör man bäst i att tillåta sig att känna senare, när man är tryggt borta från situationen.)

Det är generellt inte bra att motivera ett avbrott av sessionen genom att kritisera klienten. Utan det är bättre att vinkla det subjektivt – att påpeka att man själv inte just nu mår bra i situationen. (Vilket ju dessutom är sant.) Det är åtskilligt mindre provocerande än att kritisera klienten.
Det kan vara bra att påpeka den allmänt vedertagna sanningen om att det ju inte är bra att försöka ha sex om det inte känns rätt för endera parten, och påpeka att klienten själv i fråga säkert inte vill vara en typ av man som tvingar sig på en kvinna.

Det är lättare för klienten att empatisera med en själv (från vad det nu är för låsning han har i sitt sinne) om man beskriver sina egna känslor av obehag med en lugn och vänlig ton i rösten. Utan att göra sig martyrisk, utan alltså bara genom att bara beskriva sina känslor rent subjektivt.
Om man å andra sidan kritiserar klienten, eller den specifika situationen med honom, så matar man bara hans inre demoner, och ger honom en ursäkt att se en själv som hans antagonist.

Det är väldigt bra att inte stå handfallen och diskutera, utan att komma igång med att komma ut från lokalen så tidigt som möjligt, medan man pratar med klienten. (Och lämna tillbaka pengarna så klart, om du redan har hunnit få dem.) Även om du behöver hota med att ringa på polisen, så behåll ditt artiga lugn. Få män kan eskalera en konflikt till våld om motparten förblir lugn och vänlig.

Men en bra sak med att vara en självständig escort och med att alltid ta upp bokningar enligt vissa förhållningsregler, samt med ett minimum av en dags förvarning, är att man vanligtvis redan har en bra känsla för vem man ska träffa och sällan råkar ut för fientliga eller dramatiskt ostabila killar.
Jag har råkat ut för en del smärre problem i privata hem i Sverige (trots att jag hade verifierat männens identitet i förväg), men det har aldrig varit några problem på hotell eller i privata hem i Köpenhamn.

Att vara lite dyr hjälper också på det, tror jag. Då är det mer av en investering för klienten, något han vill betala mer för därför att han verkligen vill ha en bra upplevelse. Och då kan han räkna ut att han får mycket bättre service om han är snäll, nykter och samarbetsvillig.

 

2014 March 20 - Bokningen

Detta är den första av fem bloggar som handlar om den grundläggande strukturen för hur man skapar en lyckad session. Den röda tråden i alla dessa bloggar är ”tajming”. Denna blogg om bokningen berör också själva bokningsprocedurerna.

Hur man behandlar en boknig beror mycket på hur man jobbar. Det finns redan bra information om betänkligheter för säkerhet på http://www.saafe.info/#outcalls och http://sakerhetsguide.blogspot.se .
Min infallsvinkel i denna blogg handlar mer om själva bokningsproceduren, men om du är ny på sexarbete, så borde du verkligen också kolla upp råd för säkerhet i länkarna ovan, innan du överhuvudtaget överväger att börja som sexarbetare eller alls börjar ta upp några bokningar.

Värt att nämna är också att den bokningsprocedur som jag beskriver nedan är mest relevant för den typ av mer exklusiv escort där urval bland ett överskott av potentiella klienter som uttrycker intresse är mer relevant, än att försöka framkalla intresse bland klienter med svagt intresse. Men jag gissar att några element ändå kan vara universella.

Innan första kontakten

Desto bättre du kan presentera dig själv redan innan den individuella klienten överhuvudtaget kontaktar dig, via annonser eller via en egen hemsida, desto bättre ligger du till med att attrahera:
1) Många klienter att välja mellan
2) Klienter som är på samma ”våglängd” som du är, och som du kan få en bra personkemi med.

Man kan med goda reslutat använda sina annonser eller en hemsida att fungera som en ”match maker” för en själv. För att inte bara ge en klienter, utan också ge en den typ av klienter som man föredrar att få.
Angående hur man kan bära sig åt här, så kan jag som nämnt i en tidigare blogg rekommendera http://www.theinternetescortshandbook.com och de böckerna från Amanda Brooks.

Men generellt så handlar det bara om att ge bra information om sig själv och vad man gör, och presentera det med ett bra språk och med trevliga bilder.
Också, om man redan i sina annonser eller på en hemsida kan ge detaljerad information om vad man gör, så sparar man också mycket tid med att ta upp bokningar, eftersom man då inte behöver förklara allt från början för varje ny klient.

Ännu viktigare, om man på förhand kan definiera kontexten av det man gör på ett bra sätt, så kan man också se vilka presumtiva klienter som kan följa med i ens egen typ av kommunikation. Om de kan ta in och acceptera den information man ger, och fråga kontextuellt relevanta frågor – så vet man att de sannolikt kommer att fungera bra att träffa.
Om de däremot försöker att omdefiniera kontexten man arbetar inom, genom att fråga som saker man inte gör, eller genom att använda ett språk som inte är in linje med hur man själv marknadsför sin verksamhet – så vet man att de mer sannolikt inte är så trevliga att träffa, och att man hellre bör ignorera dem eller neka dem en träff.

Tajmingen med att bedöma bokningar

Det finns huvudsakligen 2 viktiga faktorer att ta reda på med en presumtiv klient:
1) Om han är seriös (med att faktiskt betala för en dejt).
2) Om han är trevlig (som person).

Det finns fler time-wasters där ute som är bra på att låtsas vara trevliga, än det finns time-wasters där ute som är bra på att låtsas vara seriösa. (Helt enkelt för att välutbildade män med bra jobb sällan har så mycket tid att spendera som time-wasters.)
Därför sparar man tid på att först kolla om bokningen verkar vara seriöst, och därefter kollar efter tecken på om klienten i fråga verkar vara trevlig.

Därför är det också smart att använda tajmingen med:
1) Email som första nivå av urval.
2) Telefonkontakt som andra nivån av urval.

För skrivet språk, som i emails, säger mer om klientens utbildningsmässiga bakgrund och socioekonomiska ställnig (om han har pengar). Och en röst över telefonen säger mer om klientens attityd till dig (om han är trevlig).
Så om man gör sitt primära urval via email, så sparar man på sin tid, genom att tidigt bli av med massan av time-wasters utan pengar.

När jag bedömer emails, så tittar jag dels på språket som sådant, vad gäller grammatik och syntax (stavfel kan förekomma med moderna smartphones, så det är ingen stor grej) för att komma underfund med klientens sannolika socioekonomiska ställning, eller i alla fall hur respektfullt sätt och hur mycket förstånd han har.
Och dels undersöker jag vilken känsla jag får av det som klienten skriver, det kontextuella intrycket av texten – för att räkna ut om klienten i fråga verkar trevlig.

Jag har egentligen inte något emot klienter med lägre utbildning, men om de är trevliga och seriösa så kan de normalt också skriva bra emails om de bara anstränger sig lite. Så det jag tittar efter är också om klienten har gjort sig besvär med att skriva hela meningar, använder en hälsning och ett farväl, och liknande småsaker.
Men det viktigaste är trots allt emailets innehåll – hur klienten tilltalar mig och hur han beskriver sig själv.

Många escorter litar huvudsakligen på vilken ”magkänsla” de får från en presumtiv klient över telefonen. Jag tycker däremot att telefonsamtal kan vara lite otillförlitliga.
Jag har mött flera riktigt nervösa klienter, som oskulder i åldern av 40+, som var rena stammande nervvraken när de talade i telefonen, på grund av nervositet. Men på grund av mitt intryck från vad de kunde skriva via email, när de hade tid att slappna av och samla sina nerver hemma, så vågade jag träffa dem. Och de visade sig vara helt ok.

Dock, om man arbetar mycket genom att använda telefonen som sitt primära redskap för att välja ut klienter, så antar jag att man lär sig att ”läsa mellan raderna” för när en klient bara är rädd men ändå trevlig och seriös, eller när man har en potentiell problemperson i telefonen.

Om den första bokningsförfrågan från en ny och okänd klient kommer mer än 3 veckor i förväg av det önskade datumet för dejten, så är min erfarenhet att det råder en större sannolikhet för att personen bara vill ha uppmärksamhet, och inte kommer att gå igenom med bokningen.
Och om den första förfrågan från en ny och okänd klient kommer blott 1 dag i förväg, så är det en större sannolikhet för att han bara agerade på en impuls, och över natten kommer att komma på att det är för dyrt för honom.

De flesta seriösa bokningar görs 1-2 veckor i förväg. (I synnerhet om de är från en ny klient. En del resande stammisar kan dock ibland göra preliminära bokningar flera månader i förväg.) Men det tidsmässiga rummet av 3 dagar i förväg upp till 2,5 veckor i förväg är också bra marginaler för det beteendemönster som de flesta seriösa bokningar faller inom.

Tajmingen av innehållet i en bokning

Den viktigaste informationen i början av en bokning är när, var och hur angående:
1) Vilken dag
2) Vilken plats
3) Vilken tid och för hur länge
4) Vilken service

Ju tidigare den presumtiva klienten kan ge denna information, desto sannolikare är det att han är seriös. Om han är sen med att bli klar över dessa saker, är han mer sannolikt en time-waster. – Dock, det finns undantag, typiskt affärsresande som tidigt i förväg inte vet hur deras lokala omständigheter kommer att se ut.

Men om denna information om dag, plats, tid och service är i ordning, så kan vet man bättre att det är mödan värt att ta reda på om klienten i fråga verkar trevlig som person. Då kan man slappna av lite och börja bekanta sig med klienten.
Om han inte kan ge information om när, var och ur, så bör man vara lite mer försiktig med att investera för mycket jobb med att kommunicera med honom.

För många frågor, eller om det ges för mycket överskottsinformation, är ofta heller inte ett bra tecken på att klienten är seriös.
Som när en kille frågar för många frågor om en som person eller om sex, eller har för många detaljerade sexfantasier som han pratar om. Likaledes, om de pratar för mycket om hur rika de är, med sommarhus, båtar, rik familjebakgrund, uppsatta arbetspositioner, och så vidare, så är det heller inte ett bra tecken.
(Klienter som verkligen är rika och socialt väletablerade skryter sällan om det, då de inte vill att en escort ska bli klängig på dem. Killar som inte är så rika å andra sidan, låtsas ofta vara det i hopp om att man ska ge dem extra obetald uppmärksamhet och tid.)

Ett fåtal väldigt artiga och välskrivna emails kommer också från time-wasters, eller från manipulativa killar som får en kick av mind-games och maktspel (de senare kan vara betalningsvilliga, men de är inte så trevliga att dejta, så jag försöker att undvika dem).
De ger vanligtvis ledtrådar om att vara oseriösa eller inte så trevliga genom att vara lite väl krävande i den administrativa processen, samt genom att hela tiden ändra sig vad gäller vad de vill. Men i slutändan så är det bästa sättet att upptäcka dem via magkänslan. Så man måste utveckla en viss nivå av intuition här.

En del affärsresande som träffar väldigt mycket escorter har ibland en bokningsstil som jag kallar för ”flygbiljettsbokningar”, då de bokar escorter med nästan samma slentrian som de bokar sina flygbiljetter och hotellrum. De är ofta mycket kortfattade, de ger den relevanta informationen om när, var, hur, men inte så mycket mer än en rad eller två om sig själva.
De brukar dock fungera mycket väl att dejta, och brukar vara väldigt okomplicerade och rutinerade som klienter. Men man får lära sig att känna igen den typen av mail lite, via de små detaljerna, innan man kan nöja sig med att ta sig an en sådan bokning utan att fråga mer om klientens inställning.

Tajming med kontakt via email och telefon

Som jag själv jobbar, så är den vanligaste tajmingen för att hantera email och telefon; att först få den första förfrågan, besvara den, och sedan i det andra eller tredje emailet bestämma en tid för ett telefonsamtal. Telefonsamtalet är vanligen mellan 3-5 mintuer, men också 10-15 minuter är normalt om det handlar om en dinner date.

En del klienter föredrar att inte ha en telefonkontakt, och om de uttrycker sig väl nog över email, och jag får rätt känsla från dem, så är jag nuförtiden ok med det. (Jag skulle dock inte rekommendera en mer oerfaren escort att ta upp bokningar utan att också ha telefonsamtal.)

Om killen börjar ringa mycket spontant utan att fråga om en överrenskommen tid, eller vill ha flera telefonsamtal, så kan han sannolikt vara en falskbokare.
Många emails från klienten är å andra sidan mer sällan ett tecken på att han är en falskbokare. Sannolikt för att det tar mer av en personlig investering av tid och energi, utan garanterad omedelbar kick med en direkt kontakt, än att bara ringa någon gör.

Klienter som skriver mycket kan visserligen visa sig vara klängiga, sexuellt komplicerade (eller sexuellt disfunktionella) och tungjobbade, men de är vanligen seriösa med träffen och med att betala. Och de är vanligen trevliga, om än känslomässigt krävande. (Men ett plus kan vara, att sådana neurotiska killar ofta tänker mer än de flesta personer, så de kan ibland vara mycket intressanta att ha samtal med när man dejtar dem.)

Om den första förfrågan kommer ungefär 2 veckor i förväg innan den aktuella dejten, så är det mest normalt för mig att ha telefonsamtalet ungefär 1 vecka till 3 dagar innan dejten. Om första förfrågan kommer 1 vecka till 3 dagar i förväg, så är det vanligaste för mig att ha telefonsamtalet 1-2 dagar innan träffen.

Det är ofta smart att sprida ut tillfällena för kontakt lite över tid, det ger icke seriösa klienter tid att hinna tappa intresset och falla ifrån, istället för att avboka i sista minuten (vilket sparar mig tid och möjliggör det för mig att planlägga andra aktiviteter eller dates istället).

Att ta upp bokningar tidigt, och sprida ut kontakten innan daten, är också ett bra sätt att rensa ut de typer av män som är känslomässigt labila. Som rika killar som är sexmissbrukare och ägnar sig åt rekreativt drogmissbruk, eller borderline eller manodepressiva killar. (Den första typen är ofta sexuellt tungjobbade, och de senare kan bli kära och bli alldeles för komplicerade för att vara behagliga att dejta.) Men sådana personer kan sällan förutse eller planera för sina behöv för njutning särskilt bra i förväg.

Men många mycket trevliga och lättjobbade klienter bokar också bara några dagar i förväg. I synnerhet många resande affärsmän vet inte alltid sitt exakta schema, eller om de kommer att på själva på hotellet, innan de kommer till den konferens eller det affärsmöte som de nu reser till. Utan de beslutar sig ofta först för att boka en escort när de väl vet att ”kusten är klar”. Så det skulle vara lite väl begränsande att ha mer än en dag som minimumkrav på framförhållning.

Angående de sista procedurerna för kontakt, så emailar eller sms:ar jag vanligtvis klienten tidigare på dagen för träffen, som vid lunch eller om eftermiddagen, för att bekräfta att allt går som planerat. Och jag sms:ar honom igen när jag är på väg ut till honom, så att han också då vet att allt går enligt planerna.

Jag sms:ar ofta klienten några fler gånger när jag är på väg ut till träffen, då jag vet att många klienter är ganska nervösa inför att träffas. De kan ofta inte riktigt fokusera på något annat under sista halvtimmen när de väntar på min ankomst, och då är det trevligt för dem att få i alla fall 2 sms. Så att vår interaktion redan har kommit igång lite, istället för att de behöver vänta ensamma och nervösa.
Det är också trevligt för dem att veta när jag närmar mig, att få ett sista sms 3-5 minuter innan jag anländer, så att de inte behöver hoppa högt av skräck när jag slutligen knackar på dörren.

Vikten av intuition

I slutändan använder jag något av en beslutsförmåga som bygger på intuitiv ”thin slicing”, för att avgöra om en bokningsförfrågan ska bedömas som mödan värd att följa upp och göra en bokning av, i synnerhet vad gäller aspekten av om klienten är trevlig eller inte.

Jag kan verkligen rekommendera boken Blink: Den intuitiva intelligensen av Malcolm Gladwell, vilken handlar om hur människor utför intuitiva ”thin slice” beslut och hur man kan bli medveten om denna förmåga. (Du kan läsa mer om boken här http://gladwell.com/blink/ och köpa den på svenska här http://www.adlibris.com/se/bok/blink-den-intuitiva-intelligensen-9789172638037 .)

Som en ny sexarbetare är denna intuition en förmåga som du måste öva upp över tid, från erfarenhet i den specifika praktiken med sexarbete. Men att förstå hur denna förmåga fungerar kan kanske hjälpa att snabba på inlärningsprocessen.

 

2014 March 18 - Sexuell service

Den här bloggen är en introduktion till följande bloggar Bokningen, Början av sessionen, Professionellt förspel, Tajming med sex, Slutet av sessionen. Alla dessa bloggar har ”tajming” som sin röda tråd, men förgrenar sig också ut i diverse andra teman.

Tajming

Tajmingen är A och Ö för en lyckad session med professionellt sex. I synnerhet just därför att vi eskorter tar betalt för vår tid. För att ge klienten en bra upplevelse, så kan betydelsen av en bra tajming inte ignoreras. Därför har jag valt ”tajming” so vinkel för att skriva följande 5 bloggar.

Jag kommer senare att rikta min uppmärksamhet mot sextekniker, men detta med tajming är liksom på nivån över det. Enstaka sextekniker spelar inte så stor roll om man inte vet hur man ska sätta ihop dem i rätt slags tajming och med rätt slags social kommunikation. Och sex mer en partner handlar i sig självt också mycket mer om en psykologisk upplevelse, än att det bara handlar om fysisk stimulation.

Man kan grovhugget bryta ned ett escortmöte till 5 stadier, som var och en har sin egen tajming:
1) Bokning
2) Introduktion
3) Förespel
4) Sex (+mellanspel)
5) Efterspel och avsked

Längden av dessa stadier kan variera mycket i varaktighet och relativ proportion av tid, beroende på hur man jobbar, hur lång sessionen är, och vad den unika klienten behöver.
Om man gör en dejt med längre middag, övernattning eller spenderar en hel weekend tillsammans, så ser denna set-up med dessa stadier naturligtvis annorlunda ut, med bara några element som förblir relevanta.
Men generellt, för att maximera klientupplevelsen så är tajmingen mellan dessa stadier, likaväl som tajmingen inom dem, en mycket viktig faktor.

Det är lite som om man skulle servera en full middagsmeny:
Man måste försäkra sig om att de olika rätterna är i harmoni och kompletterar varandra i smak, plus att de måste vara balanserade i storlek, så att gästen varken blir mätt för tidigt, eller går från bordet hungrig. Förutom att man måste balansera rätterna i relation till varandra, så måste också varje rätt innehålla ingredienser som är väl balanserade gentemot varandra där på tallriken.
Och precis som på restaurant så betyder de små detaljerna med hur man presenterar och serverar rätterna, med visuell estetik och ytterligare små appetizers vid sidan om, mycket för att ge en hel konsumentupplevelse som tillfredsställer både kropp och sinne.

Helheten av upplevelsen

Professionellt sex är en del av upplevelseindustrin. Klienter vet det inte alltid själva, men de söker efter något mer än att bara få en enkel service – att betala för sex är inte som att ta sin bil till en biltvätt.
Det finns ett fysiskt behov att ta hand om, men precis som med restauranger och hotell, så är lite snabbmat att fylla magen med eller bara en simpel säng att sova i inte tillräckligt för att ge full tillfredsställelse. Utan hela den personliga och estetiska upplevelsen runt det hela betyder mycket.

Mer så med sex, än med restauranger och hotell, för sex är något som folk spenderar mycket mer av sin vakna tid att fantisera om. Mat och sex är behov som är åtskilligt mycket simplare än behovet för sex. Sett till vilken stor marknad det finns för hotell och restauranger, så kan man räkna ut vilken fantastisk potential det finns för sexbranschen.
För faktiskt, en bra sexuell upplevelse kan nog verkligen beskrivas som den ultimata upplevelsen. Och för oss som arbetar med sex så ger detta massor av intressanta möjligheter för kreativitet!

Det viktigaste är egentligen den subtila kommunikationen, känslan som passerar mellan utövare och klient. Ögonkontakten, leendet, den känslomässiga kvaliteten av beröringen. ”Ögonblickets magi”. Detta är svårt att bryta ned, analysera och stuva in i praktiska rått om att göra ”dittan eller dattan”.
Det förblir något mycket personligt och en aning mystiskt, tror jag. Det tar också fokus och känslomässig energi från sexarbetaren, men när klienten ger gensvar, så ger det också tillbaka mycket känslomässig energi.
Men de finns faktiskt många små saker som man kan göra, för att bättre möjliggöra att denna slags känslomässiga kommunikation blir realiserad till sin bästa potential.

Sexarbete är en konstform, och precis som en del konstnärer inom musik, litteratur och måleri ibland kan skapa magiska alster, så kan vi escorter lära oss att bli duktiga på att skapa ”magiska ögonblick”.
Och precis som konstnärer extremt sällan bara producerar ett mästerverk utan föregående träning, utbildning eller medvetenhet om vad de gör – så kan heller inte sexarbetare ignorera behovet av att försöka tillägna sig metoder och hantverksskicklighet för att bli bra på det vi gör.

Ibland kan dessa ”magiska ögonblick av eroticism” uppstå spontant, precis som när två människor blir kära i det normala livet. Men man kan också lära sig att artificiellt skapa en ganska likartad upplevelse, om man bara lär sig att vara uppmärksam på tajming och detaljer.

Nyttan av detta

Som påpekat flera gånger i denna blog, liksom i tidigare bloggar, så får man ett bra marknadsunderlag av klienter som vill återvända till en om man kan erbjuda en bra service.
Det sätter en i en situation där man kan göra så kallad ”cream skimming” (se http://en.wikipedia.org/wiki/Cream_skimming ).
Detta betyder att man kan handplocka klienter som både är trevliga (low-cost på ens känslomässiga välbefinnande) och betalningsvilliga (high-value enligt dessa marknadstermer). Den vägen kan man bli både känslomässigt lycklig och tjäna bra pengar med sitt sexarbete.

Och utöver det, så ger det en också en viss personlig tillfredsställelse att vara kapabel att göra ett bra jobb, som verkligen ger lycka och njutning till en annan person. Sexarbete må vara dömt som ett lågstående arbete och något som man borde skämmas över. Men ett sätt att göra motstånd mot detta, är genom att ta jobbet seriöst och sträva efter att göra något fint och vackert av det. Det ger självförtroende till själen och goda känslor i ens hjärta.

 

2014 March 17 - Skapa ett sexuellt tema

I den här bloggen kommer jag att skriva om hur man kan skapa ett relationsorienterat ”sexuellt tema” och en ”jobbidentitet” som sätt att utveckla en bra interaktion och goda klientrelationer.
Jag börjar med problemen med det mer destruktiva temat för sexarbete som något förbjudet och normbrytande. De senare delarna av denna blogg innehåller praktiska tips om vad man faktiskt kan göra för att istället skapa ett mer konstruktivt sexuellt tema.

Den normbrytande kinken som sexuellt tema, och problemen med detta

För en del sexarbetare så kan själva tabut med prostitution fungera som en sexuell trigger – kinken med att göra något förbjudet och normbrytande.
Fantasier om att revoltera mot samhälle, ”fuska” från normala regler för uppförande genom att göra grova pengar på något som betraktas som moralt förkastligt, och så vidare, kan användas för att pumpa upp aggressiva känslor av personlig makt, vilka i sin tur kan kanaliseras till sexuella känslor.

Eller ännu mer grundläggande; om ens sinne kan länka ”sex” och ”förbjudet” som nära associerade, så krävs det inte ett så stort språng av känslomässigt logik för att skapa en sexuell trigger här, och uppleva det förbjudna som sexuellt upphetsande. Det är i hög grad redan en del av vårt kulturella arv för sexualitet. De flesta kan liksom ”haka på” det temat, i alla fall i någon mån, för vi är redan så kulturellt betingade med det.

Man ser mycket av detta i marknadsföringen för billigare sexuella tjänster som erbjuds, vad gäller ett obscent, pornografiskt och provocerande språk, samt bilder i samma stil (även ganska snygga tjejer använder ibland mycket anskrämliga bilder, vars syfte mer verkar vara att provocera än att presentera deras figur i fördelaktig dager).
Och jag har absolut inga moraliska invändningar gentemot detta per se, men min åsikt är att detta inte är särskilt användbart, vad gäller att skapa en trygg och säker arbetsmiljö med empatiska klientrelationer, och det är heller inte optimalt för att tjäna bra pengar.

För om sexarbetaren använder detta tema med att göra det förbjudna och normbrytande som hennes sätt att koppla sexuella känslor till att ha professionellt sex, så kommer hon att attrahera klienter som gör samma sak.
Klienter som är känslomässigt medvetna och har jobbat igenom sig själva ordentligt, kan kanalisera ”mörkare känslor”, som upphetsning med att göra något ”fel”, skamfult och normbrytande in i sin sexualitet – och fortfarande klara ett empatiskt och normalt social umgänge på ett personligt plan med sexarbetaren. (Såsom inom seriös BDSM, som har en subkultur som erbjuder tolkningsverktyg för detta.) Men långt ifrån alla klienter som är ute efter vanligt sex är så känslomässigt mogna och medvetna.

När normala klienter tror att de ”gör något dåligt” eller något ”fel” med det professionella sexet de har, så förlorar de ofta sin moraliska kompass med att uppföra sig trevligt och empatiskt mot sexarbetaren som person.
Om klienten tror att han gör något fel i situationen, och tror att han därför uppfattas som en ”bad guy” – så kommer han sannolikt att uppföra sig som en ”bad guy” också i andra aspekter. På grund av att han har internaliserat en negativ identitet i situationen.

Plus att klienter som skäms över sig själva och vad de gör, ofta lätt projicerar det som avsky mot sexarbetaren. Den känslomässiga logiken bakom detta är att klienten klandrar sexarbetaren som medbrottslingen som har ”frestat” honom till att handla efter sina ”låga lustar”.

Om man jobbar inom denna typ av sexuellt tema, där själva normbrytandet är en del av det ”vanliga” sexet, så kan man räkna med att också råka på problem med klienter som uppför sig respektlöst, och kan försöka sig på att bryta också andra normer – som att ha säkert sex, betala i enlighet med överrenskommelse, och liknande.
Som sagt, om klienterna förlorar sin moraliska kompass om sexet, och tror att sexet som sådant är fel, så är steget till att förlora sin moraliska kompass om våld och våldtäkt inte så långt att gå.

Till en stor del här, så måste varje sexarbetare jobba mot de strukturellt påtvingade tabun mot sexarbete som samhället har lagt på oss. Det har en stor påverkan vad gäller att få klienterna att internalisera en dålig självbild, vilken i sin tur gör dem benägna till att begå övergrepp mot sexarbetare.

Plus att samhället heller inte accepterar tjejer som sexuellt inte härleder sin lust från attraktion till en partner. Önskvärd kvinnlig sexualitet förväntas vara relationsorienterad, inte handla om att få en sexuell tändning helt ”solo”, eller från upphetsning om att göra något förbjudet.
Förutom att samhället i stort försöker förneka att sådana kvinnor överhuvudtaget kan existera (eller bortförklarar dem som sjuka och störda, och ”inte på riktigt”), så är det också fyllt av förakt, fruktan och hat gentemot dem. Män blir kulturellt präglade till att förakta och hata sådana kvinnor, vare sig de tar betalt eller inte.

Så det som är skrivet ovan får på inget sätt läsas som ett slags ”klandra offret”, som om att sexarbetare som drabbas av övergrepp från klienter skulle ha sig själva att skylla för det, om de nu jobbade med ett ”destruktivt sexuellt tema”, eller något liknande. Det finns aldrig några ursäkter för övergrepp.
Men mitt syfte här är hur man som en individ – givet strukturella kulturella föreställningar som man inte själv kan ändra på – ändå kan hitta praktiska metoder och medel för att minimera sina risker och optimera sina goda villkor. Man kan inte ändra på samhället, men man kan hitta vägar till att göra det bästa av de befintliga villkoren.

Som en enstaka sexarbetare, så jobbar du på en mikronivå av social interaktion, där du möter enstaka klienter på ett person-till-person plan. Och på det planet så har du kapacitet för kommunikativt aktörskap, och du kan verkligen göra en stor skillnad för dig själv och dina möjligheter!
Det är aldrig ditt fel om din klient begår övergrepp mot dig, men du kan göra saker för att bättre undvika att få klienter som är sannolika till att uppföra sig illa. – Plus, lära dig att spela an på det som samhället definierar som önskvärd sexualitet, för att på så sätt kunna tjäna bättre pengar på sexarbete.

Hur man skapar ett relationsorienterat sexuellt tema att arbeta utifrån

För att jobba i en trevlig atmosfär, och hantera bra och trevliga klientrelationer, så skulle jag generellt rekommendera andra sexarbetare att undvika hela det normbrytande och obscena temat (undantaget om man pysslar med medveten BDSM), utan istället försöka fokusera mer på en positiv och relationsorienterad typ av sexuellt tema.

Leta efter sexuella teman som möjliggör en bra interaktion, med vänskap och tillit, att följas åt med själva det professionella sexet. Tricket är att på något sätt skapa en slags personlig ”story” runt sexet, som erbjuder både sexarbetaren och klienten positiva identiteter i situationen. Om klienten kan få en identitet som ”good guy” så kommer han också sannolikt att uppföra sig som en ”good guy” i relationen till dig.

Om du kan definiera din professionella identitet som något trevlig och positivt, och ge klienten en trevlig roll att spela, så kommer er interaktion också att bli trevlig. Det är viktigt att jobba med ett sexuellt tema som kan minska känslor av skam och förvirring om ”rätt och fel” i klienternas huvuden.
Även om er relation är professionell, så kan den ändå innehålla genuin vänskap och tillit, precis som andra professionella, som bilmekaniker och hårfrisörer, kan ha goda arbetslivsrelationer på det personliga planet med sina klienter.

Detta betyder inte att alla måste ge sig in på den romantiska GFE (girlfriend experience), som är mitt eget grundläggande koncept.
Sexarbete är för de flesta dubbellevande sexarbetare något av ett separat liv, eller ett undantag från normal social verklighet. Så jag antar att även de flesta tjejer som är relationsorienterade (och som har privata partners i sina civila liv) heller inte bara kan jobba utifrån ”vad de redan har i sig”, då det vill hålla den delen av sig själva privat. Utan att de också istället förmodligen behöver konstruera ”en ny del i sig själva” för sexarbetet.

Men det finns ett bra spektra av positiva sexuella arketyper att hämta inspiration från för att skapa ett trevligt och positivt sexuellt tema, som fortfarande är relationsorienterat, eller kommunikativt i termer av att det erbjuder klienten en trevlig identitet i hans motpol av relationen.

Till exempel:

- Kurtisanen (som möjliggör det för klienten att bli förförd).
- Piedestalprinsessan (som möjliggör det för klienten att förföra henne).
- Sexterapeuten (som möjliggör det för klienten att bli omhändertagen).
- Puman (som möjliggör det för klienten att jobba på att tillfredsställa henne).

Dessa är de 4 vanligaste, men jag gissar att det finns fler. Som Dominan (fastän hon kan betraktas som en extrem version av puman).
Och man kan med fördel blanda dem, den erfarna kurtisanen är kvinnan med många ansikten. (Även om det är lättare att marknadsföra en mix av max 2 arketyper.)

Arketyperna ovan är också vad som vanligtvis ”personlighetsgör” de mer grundläggande och bredare koncepten av GFE (girlfriend experience) och PSE (pornstar experience).
Också, även om man jobbar som GFE på riktigt, med att ta in mycket autentiska personliga drag från ens civila liv, så är det ändå ofta bra att ”krydda till det lite”, med några mer arketypiska drag. – I alla fall i marknadsföringen, vad gäller att bättre kunna sticka ut från massan.

Men den viktiga faktorn i alla dessa arketyper ovan är att de är kommunikativa, och även designerar klienten med en identitet. De ger honom en begriplig roll att spela gentemot sexarbetaren. Viktigast, en roll med positivt innehåll. (Jämfört med samhällets definition av sexköpare som förbrytaraktiga köpare av passiva kroppar.) Och om klienten tror att han är en ”good guy” så kommer han att uppföra sig som en sådan.

Att alla dessa arketyper har ett relationsorienterat sexuellt tema gör också sexarbetaren tryggare, då det inte placerar henne i samhällets ”fack” med hat och förakt för kvinnor som inte känslomässigt relaterar till sina sexuella partners. Vilket innebär att klienten också kommer att uppfatta sexarbeteren som en ”normal” kvinna i situationen, och han kommer även på grund av detta att bli mer benägen till att visa henne empati och vänlighet.

En god början till att komma på en jobbidentitet och ett sexuellt tema kan vara att söka runt på stora directories som http://openadultdirectory.com/escorts/ och titta på olika internationella websites, för att få en idé om möjliga koncept och identiteter för sexarbetare.
Även här http://vedadesigns.net/portfolio.php så kan du hitta ett antal websidor med mycket välgjorda och individualiserade koncept.

Och sedan:
1) Utveckla ett personligt tema med element plockade från dessa koncept.
2) Fylla ut detta tema med förmågor som du har (vad du gör, och vad du tänker, känner och gillar).
3) Föreställ dig situationer med klientinteraktion, och föreställ dig vad din klient kan tänka, känna och göra i interaktionen med dig.
3) Koppla positiva känslor och sexuella associationer till detta personliga tema.

Var lite kreativ och använd lite fantasi! Gå tillväga som om du skulle skapa en avatar i ett dataspel eller en karaktär i ett rollspel. Sätt dig med penna och papper och gör en mind-map med olika förmågor, karaktärsdrag, bakgrund och framtida mål.
Och skriv lite korta noveller, där du föreställer dig att du är en klient till dig själv, och upplever allt från hans perspektiv.

Och tänk på detta med att ha ett kommunikativ tema, som redan i förväg ger klienten ledtrådar om vilken identitet eller roll han har i relation till dig. Från mina observationer bland tjejer i Köpenhamn, innan jag började som självständig, så kom jag fram till att detta var den i särklass viktigaste faktorn för en tjej att bli populär.

Detta var tricket bakom varför vissa till synes gamla och fula kvinnor kunde göra mycket bättre pengar än många yngre och sötare. De äldre visste inte bara ”vad män ville ha” vad gällde sexuell service, utan de förstod också hur de skulle göra sina klienter känslomässigt trygga i relation till sig själva.

Och detta även för korta sessioner. Det var inte så att dessa äldre kvinnor faktiskt lyckades att bygga en unik relation vill varje enstaka klient, utan de erbjöd klienterna mer något i stil med färdiggjorda manus, blott via sitt eget agerande. Dessa sexarbetare gav lätt avkodbara ledtrådar som klienterna bara kunde fånga upp, och liksom haka på. Och så kände sig klienterna trygga, visste vad de skulle göra och säga, och vilka de var i relation till sexarbetaren, redan från början av sessionen.

Om man vill bryta ner elementen i ”temat” i abstrakta termer, så är detta det som man har att göra med:
1) Situationen (vad du och klienten gör tillsammans under sessionen).
2) Interaktionen (hur ni relaterar till varandra).
3) Identiteterna (vem du och din klient är).

Dessa 3 element som utgör ”temat” är sammantvinnade, likt kommunicerande kärl. Men det är ”identiteterna” och ”interaktionen” som uppstår från dem, som slutligen avgör ”situationen”.
Så början till att få kontroll över situationen, handlar om att definiera din egen jobbidentitet och din halva av interaktionen. Och att lära sig att kommunicera den så att du attraherar klienter som vill spela med i det du gör.

Men naturligtvis, så beror detta också på att du kan attrahera trevliga klienter som vill spela med i din typ av interaktion. Men från av vad jag har upplevt, så vill klienter inte bara ha en passiv kropp (i så fall skulle det ju funka med en uppblåsbar docka). Och de vill heller inte bara ha mekanisk service (det kan de ju klara för egen hand).
Vad de faktiskt vill ha är antingen en verklig personlig kontakt (som GFEn som faktiskt tar in autentiska personliga drag från sexarbetaren), eller i alla fall en fantasi eller ett rollspel tillsammans med den mekaniska servicen.

När klienter letar efter sexarbetare i annonser, på internet eller liknande, så letar de efter viss ”typ av tjej”. Men detta handlar inte bara om utseende och ålder som sådana, utan om en ”typ av tjej” som helt enkelt ser ut som om hon kan erbjuda en viss fantasi, eller en viss typ av interaktion, som den enskilda klienten fantiserar om.
Detta gäller också för otrevliga klienter, som letar efter tjejer som verkar sårbara eller i utsatta omständigheter, om deras primära turn-on är att förödmjuka och dominera.

Som sexarbetare så behöver man därför också försöka kommunicera vilken slags fantasi eller vilket slags sexuellt tema som man själv vill erbjuda, för att bäst attrahera trevliga klienter och skrämma bort de mindre trevliga. Genom bilder, ord, eller bäst, genom något slags ”tema, som liksom antyder ”vem man är” (jobbidentiteten) som en symbolisk representation för ”vad man gör” (interaktionen). Och naturligtvis så måste man också vara redo att avvisa klienter som inte verkar trevliga och samarbetsvilliga till att börja med.

Detta gav mig också en ny infallsvinkel insikten om att det förmodligen verkligen är viktig att skapa ett jobb-jag, eller en jobbidentitet, också för oss sexarbetare i relation till oss själva (inte bara i relation till våra klienter). För att ha en jobbidentitet gör det lättare för oss själva att liksom förstå vad vi gör, och besluta om vad vi vill göra (och i förlängningen också att veta vad vi gillar att göra).

Nyttan med att ha en medveten jobbidentitet och sexuellt tema

En del tjejer verkar tro att desto mer personlig ansträngning eller eftertanke de investerar i sitt sexarbete, desto mer kommer det att ”påverka” dem som civila personer, eller att det kommer att ändra på ”vem de egentligen är”. Och så verkar det som om de ger sig in i sexarbete med ögonen slutna, så att säga.

Men ärligt, om man nu har gett sig in på att jobba med sex, så råder det en större risk för att det kommer att påverka en negativt om man bara passivt försöker att inte relatera till det alls, än om man aktivt och medvetet försöker göra sitt sexarbete till något trevligt och positivt.

Om du aktivt styr dina omständigheter, som att marknadsföra dig själv till att attrahera trevliga klienter som du kan välja mellan, så kommer du att ha en bra chans att faktiskt ha det trevligt medan du håller på med sexarbete. Och i slutändan bli en mycket mer välmående och lycklig person.

Det finns också pengar att tjäna med att vara kapabel att stå ut lite från medelmåttan, och tydligt ge signaler om att man är seriös och serviceminded. Jag är ofta förbryllad över varför så många sexarbetare verkar så motvilliga till att investera något som helst i sin verksamhet – vare sig det handlar om pengar, eftertanke eller ansträngning.
Även om vissa sexarbetare bara är desperata efter pengar, varför då ändå inte försöka tjäna de pengarna på ett trevligt sätt?

 

2014 March 12 - Skapa känslor 3

I denna blogg kommer jag att skriva om vilka knep och metoder som jag känner till att andra sexarbetare använder för ”att komma på humör” för att utföra sexarbete. Jag nämner också en metod för känslomässig träning med tekniker från ”method acting”. I slutet reflekterar jag över hur man kan tolka den slags känslomässiga förberedelse som många sexarbetare utför.

Några vanliga sätt för att komma in i rätt sinnestillstånd för sexarbete

De flesta sexarbetare gör någon slags mental förberedelse för att ”jobba sig på humör” innan de tar ut på jobb. Även om de flesta sexarbetare inte använder en så välutvecklad eller organiserad metod som det jag beskrev i förra bloggen, så har de flesta någon slags vana eller ritual för att gå från det ”normala” livet till att utföra sexarbete.

Från av vad jag har förstått, så handlar de flesta tjejers förberedelse inte så mycket om att skapa sexuella känslor som sådana, utan mer om ett sätt att ”boosta” upp självförtroende och energi till att ha den karisma och charm som sexarbete kräver.
Men till någon grad så går förmågan att fungera bra under sex också in i det – oavsett om det bara handlar om att prestera bra förmåga till att fejka, eller om att faktiskt prestera riktiga sexuella känslor. Oavsett vad, så behöver man oftast samla upp lite energi och mentalt fokus för det.

Jag antar att de riktigt tragiska och lågfungerande fallen av sexarbetare använder droger för att känslomässigt och mentalt få sig i rätt sinnestillstånd. Andra, mer välfungerande, sexarbetare har speciella skönhetsritualer med att duscha, lägga make-up, klä sig, och så vidare, som ett sätt att också mentalt förbereda sig.

En typisk grej är att välfungerande sexarbetare använder vissa parfymer, kläder, skor, smink, halstabletter och musik som de bara använder när de jobbar – aldrig i sina privata liv.
Ungefär som att schamaner inte använder heliga föremål för vardagssysslor, utan bara använder dessa saker när de pysslar med den ”andra verkligheten”, för att på det sättet också lättare mentalt komma i kontakt med denna andra verklighet.

De separata saker för sexarbete som jag har observerat att många sexarbetare använder kan faktiskt kategoriseras i enlighet med våra kroppsliga sinnen:
Lukt – vissa body lotions och parfymer.
Ljud – viss musik.
Syn – vissa färgteman och viss design på kläder och smink.
Känsel – mycket högklackade skor som ändar kroppshållningen.
Smak – vissa tuggummin eller halstabletter.

Jag tror att detta kan förklaras som psykologisk ”priming” (se http://www.psychologytoday.com/basics/priming för definition). I detta fall fungerar det som ett sätt att uppnå vissa känslomässiga tillstånd via sensoriska associationer. Känslomässiga tillstånd som möjliggör det för sexarbetare att gå utanför den normala sociala verkligheten, och dess moral för hur sex ska utövas och dess begränsningar för hur kvinnor förväntas känna inför sex.

När det handlar om klädsel, så kände jag en tjej som vanligtvis gick i jeans och bekväma koftor, men som escort klädde hon upp sig i tjusiga sekreterarkläder, med underkläder i svart spets och leopardmönster. Medan en tjej som faktiskt hade ett representativt kontorsjobb klädde om till vanlig studentklädsel i jeans och tighta toppar när hon ägnade sig åt sexarbete. En punktjej å andra sidan, bytte ut sina svarta heavy-metal t-shirts mot söta små bomullsklänningar med blommönster och underkläder i pastellfärger.

Musik kan användas som ett sätt att gå in i vissa mentala tillstånd eller i något i stil med en fantasivärld. Jag kände en tjej som lyssnade till soundtracket från filmen Moulin Rouge varje gång hon gjorde sig i ordning för att ta ut som escort, och hon hade liksom en fantasi om den typen av glamour och drama, som ett sätt att skapa energi, självförtroende och motivation för sina dates. Andra tjejer som jobbar med incall, har ofta en speciell musik när de tar emot sina klienter.

Jag kände också en dansk tjej som läste sina egna annonser högt, som ett sätt att ”komma in i karaktären”. En annan läste sina favoritsidor i en romansnovell om en escort varje gång innan hon skulle jobba, som ett sätt att hitta rätt sinnestillstånd. Ytterligare en annan escort hade en undergiven klient (som hon hade en speciell relation till) att komma förbi och ge henne taktil massage med en fjäder på hennes rygg innan hon skulle ut och dejta sina normala klienter.

”Method acting” och ”the Meisner technique”

Jag kände två tjejkompisar som hämtade inspiration från ”method acting” från teater, vilket också handlar om att skapa känslomässiga tillstånd i sig själv. De var i synnerhet inspirerade av ”the Meisner technique”.
Det är nu många år sedan, men bägge två försökte sig på konstnärskarriärer, samt tog några kurser i skådespeleri (de drömde lite om att kanske bli skådespelare), det var så de kom på idén med att också använda sin teaterträning för sitt escortande. – Men jag vet inte hur användbart det här tillvägagångssättet kan vara för någon som inte har någon tidigare erfarenhet med att träna sig i skådespeleri.

Men jag kan rekommendera Sanford Meisner on Acting av Sanford Meisner och Dennis Longwell (och du kan hitta den här http://www.amazon.com/Sanford-Meisner-Acting/dp/0394750594 ) som en inspirerande läsning till vad man praktiskt kan göra vad gäller faktiska övningar för känslomässig träning för skådespeleri.

Jag kan också tillägga, att Meisners förhållning till ”method acting” inte så mycket handlade om att återskapa händelser och känslor från minnen från skådespelarens eget liv (vilket de flesta människor känner till som allmänkunskap om method acting). Utan att Meisner hade mer av ett extrovert sätt att göra det. Vilket fokuserade mer på nuet i ögonblicket, och att härleda känslor och uttryck från interaktion med andra skådespelare på scenen.

Så jag kan tänka mig att Meisners metod skulle passa de flesta dubbellevande sexarbetare bättre än vanlig method acting, utifall att de känner att de inte vill återkalla sexuella känslor från sitt privata liv, utan hellre gå för att konstruera nya slags känslor för situationen med sexarbete.

Hur som helst, dessa tjejer hade inställningen att lära sig agera så bra att de faktiskt kände det de agerade. Och för att ”komma åt” känslor som normalt inte spontant skulle dyka upp hos dem, så använde de dessa (i många fall smått bisarra) tekniker som används för att träna skådespelare.
Som ett sätt att bryta ner sina vanemässiga sätt att känna och tänka, och därigenom nå djupare stadier av medvetande och känslor, och i förlängningen av det kunna åkalla önskvärda känslor med vilja. De gjorde bara några mindre ändringar i innehåller i de normala teknikerna för att göra dem bättre inriktade just på escortsituationer.

Men som tidigare nämnt, så vet jag inte hur användbar denna typ av träning är för någon utan tidigare erfarenhet med att träna för skådespeleri. Många av övningarna bygger också på att man har en partner att agera tillsammans med, vilket kan vara svårgjort för sexarbetare som jobbar helt ensamma.

Tolkningen av den känslomässiga förberedelsen

En intressant sak här är att de flesta vanliga människor (samt en del sexarbetare själva) verkar tro att sexarbetare endast ändrar namn, utseende och sätt att vara på, som ett medel för att ”skydda” sina civila identiteter.
Men jag tror att detta endast är en del av sanningen. I synnerhet vad gäller tjejer som stannar i branschen, eller inte endast jobbar för pengarnas skull, så ligger det mer i saken än att blott skydda sina civila jag.
De flesta tjejer som håller på och jobbar ett tag och faktiskt gillar det de gör, gillar vanligen också att gå in i sin sexarbetaridentitet, som en slags fetisch. Den är inte blott och bart ett skydd, utan också en förlängning av dem själva.

Det är ett sätt att uppleva en annan sida av sig själv, vilket i sig kan vara en mycket berikande och rolig upplevelse. Tämligen vanliga tjejer med händelselösa och tråkiga liv kan förvandlas till glamorösa och självsäkra sexgudinnor för kvällen. Det är som när Askungen gör sin magiska förvandling. Det är glamour och förförelse, men också ett sätt att förverkliga och släppa ut delar av sig själv som annars aldrig skulle ha blivit erkända eller tillåtna i ens vanliga civila liv.

Så jag skulle inte säga att detta endast är en ”illusion” eller en ”bluff”. Det är inte så enkelt. ”Sanningen” är alltid kontextuell, beroende på situationen, och vad som är hållbart över tid i en viss typ av situation. Om man över tid kan fortsätta att gå in i sin sexarbetaridentitet, så är den sann, verklig och genuin i sociala verkligheten för sexarbete.

 

2014 March 11 - Skapa känslor 2

I denna blogg kommer jag att förklara den praktiska metod som jag själv använder för att försäkra mig om att jag kan klara att få sexuella känslor när jag har professionellt sex. Jag kommer också att ge lite tips om meditationstekniker.
I förra bloggen förklarade jag de underliggande teoretiska utgångspunkterna för min metod med självhypnos, och jag skulle rekommendera att du läser min föregående blogg innan du läser denna.

Tekniker för meditation och självhypnos

För det första vill jag säga att jag redan hade lärt mig meditationstekniker innan jag började med sexarbete, samt att jag redan hade en ganska regelbunden rutin med yoga och meditation. Vilket jag tror gjorde det ganska lätt för mig att utgå just från detta för att skapa en metod med rituell självhypnos för att förbättra min prestationsförmåga som escort.

Så jag menar inte att detta ”är vägen”, eller något som vem som helst bara kan kopiera och använda för att få samma resultat. Varje person är unik, så allt slags inre arbete kräver att man hittar sitt eget personliga sätt för hur man går tillväga. (Så för de som känner till NLP som jag nämnde i föregående blogg, så tror jag alltså inte riktigt på att ”modeling” är görbart i full utsträckning, helt enkelt för att folk har för olika och unika ”patterns” i sina personliga ”references”.)

Men alla måste börja någonstans, och att ta in inspiration från andra människor och experimentera med existerande metoder och tekniker är vanligtvis en bra väg att gå. Därefter så kan man individualisera sitt eget sätt och sina egna tekniker efter vad som fungerar bäst för en själv.

Jag jobbar med två olika slags meditationstekniker: En som handlar om mindfulness, vilket är att uppleva och bli medveten om vad mitt sinne spontant gör. Och den andra tekniken handlar om fokuserad meditation, och kan också anpassas till självhypnos.

Om man jobbar med det senare, självhypnos, så menar jag att det är mycket viktigt att också jobba med mindfulness meditation separat, som ett sätt att försäkra sig om att man inte får någon slags känslomässigt ”backlash”, utifall att självhypnosen tillfälligt skulle dominera och skymma andra motstridiga känslor.
Det kan hända om man manipulerar sitt eget sinne, om man pushar sig själv för hårt och inte ger sig själv tid och möjlighet att uppleva eventuella motsägelsefulla känslor som man kanske har. Konsekvenserna blir sannolikt stress och ostabila och obehagliga humörsvängningar.

Men man behöver inte oroa sig för att ”hjärntvätta” sig själv till någon eller någonting man inte vill vara. För all meditation fungerar som ett tveeggat svärd, eller som en dörr som öppnar sig åt bägge hållen – om du försöker kommunicera med de djupare undermedvetna delarna av dig själv, så öppnar du också för dessa delar av dig att kommunicera med ditt dagsmedvetna sinne. Om du börjar tala med ditt psyke så kommer du att upptäcka att det också talar tillbaka till dig!

Men som sagt, för att undvika tidsmässigt fördröjda negativa känsloreaktioner: Om någon annan escort där ute vill prova den självhypnosmetod som jag beskriver här nedan, så skulle jag också rekommendera att du läser om tekniker för mindfulness meditation och även praktiserar det vid separata tillfällen, så att du kan vara säker på att inte förlora kontakten med andra aspekter av dig själv.

Generellt så menar jag dock att det inte är något mer fel med att använda självhypnos och manipulation av ens egna tankar och känslor, än det är att pusha sitt intellekt att läsa svåra texter eller pressa sin kropp att klara bättre träningsresultat. Det handlar också om att manipulera sig själv till att växa, utvecklas och uppnå vissa mål som man vill klara.
Det hela handlar bara om att träna och lära sig själv mer optimala sätt att fungera, som ett sätt att utvecklas på det personliga planet. Liv är växt, och jaget är i konstant växt och förändring under vår resa genom livet.

På samma sätt som du kan träna ditt intellekt eller musklerna i din kropp, så kan du träna dina tankar och känslor. Inbegripet träna din sexualitet och dina sexuella känslor. Men du måste komma ihåg att ge dig själv tid att vila och erkänna andra aspekter av dig själv och ditt liv också, om du vill hålla dig på den sunda sidan av det.

Många människor aldrig kommer igång med meditation för att de i början upplever negativa känslor och blir rädda, för att de inte vet hur de ska hantera det de känner. Om detta händer dig, så är ett bra sätt att gå på en normal meditationskurs. (I alla större eller mellanstora städer brukar det finnas någon kvällskurs som lär ut meditation.)
Gör så bara vanlig meditation i grupp, och lär dig där att:
1) uppleva dina känslor
2) stanna i och acceptera dina känslor
3) hantera dina känslor (antingen via ”coping” eller transformation)
De flesta människor lär sig bäst meditation i grupp, där de kan få stöd från gruppen och från läraren när svåra känslor kommer fram.

Eller, om du är en solitär varelse som mig, så kan jag rekommendera följande böcker:
Mindfuness in Plain English av Bhante Henepola Gunartana. (Du kan köpa den här http://www.amazon.com/Mindfulness-Plain-English-Anniversary-Edition/dp/0861719069 ).
Och denna ljudbok The Beginner’s Guide to Meditation av Joan Borysenko. (Du kan köpa den här http://www.amazon.com/Beginners-Guide-Meditation-Borysenko-Ph-D/dp/1401906648 ).

En annan viktig sak att säga här, är att meditation faktiskt är väldigt mycket av en praktisk aktivitet att pyssla med. Oavsett vilken inriktning man har, så handlar det huvudsakligen om att uppnå ett förändrat tillstånd av medvetande. Det tar tid och fordrar tekniker för att fokusera, vilket behövs för att kunna ändra själva mönstret för hur man normalt tänker.

Som med jogging, så måste man göra det i alla fall 20 minuter vid tillfälle, helst 40-60 minuter, innan kroppen eller sinnet riktigt får en effekt från det. De första minuterna handlar bara om att få in sinnet i ett kommunikativt tillstånd, även när du börjar bli duktig på det. Ungefär som man behöver värma upp när man joggar.
Och innan man kan bli duktig på det, så behöver man jobba på att överhuvudtaget komma in i ett meditativt tillstånd (som att lära sig rytm, andning och kroppsbalans för hur man springer, om man aldrig har ägnat sig åt löpning tidigare). Att göra det som en ritual, med samma rutin varje gång, hjälper också sinnet att komma in i ett meditativt tillstånd.

Min konkreta ”steg för steg” ritual för självhypnos

Steg 1 är att jag andas djupt och långsamt medan jag tyst räknar 8-4-8-4. Alltså, jag räknar till 8 på inandning, 4 medan jag håller andan, igen till 8 på utandning, och igen till 4 innan jag andas in på nytt. Jag säger inte dessa nummer högt, utan räknar dem tyst och klart i mina tankar medan jag gör detta. Och jag gissar att det funkar lite som ett tyst mantra, sett till att ha ett språkligt fokus som minskar annat språkligt tänkande.

I början finns det för det mesta ett surr av vardagliga tankar som virrar runt i huvudet, också medan jag räknar och fokuserar på min andning. Men alla dessa tankar brukar vanligen avta efter några få minuter.
Att sätta andningen i denna form av kontrollerad rytm skapar en fokuserad avslappning i både kropp och sinne, vilket händer mer eller mindre av sig själv, bara genom att jag gör denna teknik. Också om jag skulle vara trött eller stressad, så behöver jag bara göra denna teknik för ca 5 minuter, och jag kan lita på att tekniken i sig själv skapar en effekt.

Steg 2 är att säga ”hej” till mitt eget sinne, genom att se om där finns någon tanke eller känsla som är särskilt framträdande. Om så är fallet, så bekantar jag mig med detta och vad det associerar till för några få andningscykler. (Jag fortsätter hela tiden att tyst räkna medan jag andas.)

Om några svåra känslor dyker upp, så utför jag snabbt processen med att 1) uppleva, 2) hålla/acceptera, 3) klara av eller transformera. Om det är något större eller mer komplext av tankar/känslor, och jag har ont om tid, så upplever jag snabbt bara dessa tankar/känslor, och lovar mitt sinne att gå senare gå tillbaka och reda ut det. (Och jag har lärt mig att leva upp till det löftet, annars kan mitt sinne vägra att släppa liknande innehåll nästa gång jag behöver göra denna specifika metod.)

Sedan går jag till Steg 3, där jag släpper närliggande tankeassociationer och fokuserar på att jobba igenom min kropp, från fötter till huvud. Vilket betyder att jag mentalt går igenom olika delar av min kropp, som fötter, vader, knän, lår, underliv, rumpa och så vidare, upp till toppen av mitt huvud.
Normalt kan jag känna att jag blir varmare i kroppen, och att mina kroppsliga spänningar släpper, medan jag gör detta. Att ha detta ytterligare fokus med att känna min kropp fungerar också som ytterligare ett “kroppsligt fokus”, som hjälper till att minska förekomsten av normala tankar, varigenom jag sjunker djupare in i det meditativa tillståndet.

Nu kommer jag till Steg 4, där jag kort bygger ett första positivt tema av positiva känslor, som en slags jordning, andligt beskydd, eller bara ett sätt att knyta an till universum utanför mig själv. Det handlar också om att förbereda mig på att relatera positivt och kärleksfullt till mina klienter som personer. För allt handlar ju inte bara om sex, jag behöver också kunna tycka riktigt bra om mina klienter på det personliga planet.
Här fokuserar jag på den klassiska känslan av villkorslös kärlek, och jag använder faktiskt mina tamråttor som associativt fokus för det. (Eller ”anchor” som NLP teori skulle kalla det.) Kristna skulle använda Jesus och buddhister skulle använda Buddha, skulle jag gissa. Men för mig så fungerar faktiskt mina råttor bra som känslomässig symbol för känslor av kärlek.

(Om du som läser detta inte vet så mycket om råttor, så kan jag berätta att de likt hundar är sociala djur. De är tillgivna, och att älska dem är okomplicerat. Om jag skulle använda någon gudomlighet som fokus, så skulle jag få mycket motsägelsefulla känslor angående hur en gudomlighet kan låta det finnas så mycket lidande i världen som det finns. Och andra människor är alldeles för komplicerade och krävande för att vara lätta att känna denna orädda och villkorslösa kärlek för.
Men mina råttor, ja, för dem så känner jag något sådant. Och sett till den större bilden, så tror jag att alla livsformer är förbundna med varandra, så råttor är faktiskt inte mer eller mindre att älska, än något eller någon annan.)

Som Steg 5 går jag sedan in på den faktiska uppgiften jag har med den specifika meditationen. I detta stadie använder jag mestadels visuella föreställningar länkade till känslomässigt sexuella känslor. (Nästa steg handlar mer om kroppsligt sexuella känslor.)
Här visualiserar jag bilder av mig själv som Annika, ofta bilder från min hemsida, eller andra minnen jag har från särskilt roliga och njutbara tillfällen som Annika i det förflutna. Min primära sexuella trigger är faktiskt att ”vara Annika”.
Att vara Annika släpper fram en kraftig förlösning av energi, som delvis är sexuell och delvis är aggressiv till sin natur. Det handlar också om känslor av frihet, makt och att rebellera. Men jag kan rikta det mesta av det till att bli sexuellt, då det är mest användbart.

Om jag känner till platsen jag ska till, som hur hotellrummet sannolikt kommer att se ut, så visualiserar jag mig själv i den miljön, och associerar positiva känslor till det, plus länkar det till de där sexuella ”Annika-känslorna” som jag först gick in i. Jag visualiserar dock normalt ingenting om klienterna, då det är för förvirrande om min upplevelse av dem senare inte korresponderar med eventuella visualiseringar jag gjort i förväg.

Detta Steg 5 handlar inte alltid om att designa positiva känslor för mina escortdejter. Jag använder ofta samma Steg 1-4 för andra uppgifter. Och när jag kommer till Steg 5 så fyller jag det istället med innehåll för att skapa motivation till att läsa mina läxor, uthärda dryga grupparbeten, förbättra mina träningsprestationer, eller bara få inspiration och fokus för några av mina kreativa hobbyprojekt. (Som att till sist sätta mig och skriva alla dessa bloggar i denna guide för sexarbetare.)

Därefter kommer jag till Steg 6, där jag börjar mixa upp de visuella föreställningarna med kroppsligt sensoriska visualiseringar. Här kommer jag mer in på kroppsligt sexuella känslor.
Här fokuserar jag på mitt underliv och mitt kön, och jag föreställer mig värme och fysiska känslor av sexuell lust och upphetsning där. Jag påminner min kropp om hur det känns att onanera, även om jag inte gör det medan jag mediterar. Och jag drar fram minnen av hur det känns när hud rör vid hud, rörelserna av samlag, värmen av en annan kropp, och liknande.

I synnerhet i slutet av processen så försöker jag minimera visualiseringarna till vad som bäst kan kallas för ”snap-shots” av sensoriska minnen. Dessa krympta ”snap-shots” av sensoriska minnen kopplade till de andra sexuella känslorna är senare, när jag är ute på dejten, det som fungerar bäst att framkalla om jag behöver motivera eller kick-starta mig själv sexuellt.
Då är det fortfarande ganska enkelt att separat köra dessa minimerade snap-shots av sensoriska minnen i bakhuvudet, medan jag fortfarande klarar av vanlig social interaktion, som att prata med klienten under sexet. Och via dessa sensoriska minnen så klarar jag av att framkalla rätt sexuella känslor i situationen med klienten.

Sedan kommer jag till Steg 7, där jag försäkrar mig om att in i mig själv förankra ”substansen” av känslor och sensationer som jag har skapat. Jag gör detta genom att fokusera på de nuvarande emotionella känslor och kroppsliga sensationer som jag liksom ”redan känner” medan jag andas ut. Och sedan fokuserar jag på de föreställda emotionella känslor och kroppsliga sensationer som jag ”vill känna” medan jag andas in. (Genom hela meditationen behåller jag min kontrollerade andning med tyst räkning.)
I detta stadie visualiserar jag också att jag fysiskt drar mig samman när jag andas in, eller liksom drar mina egna föreställningar in i min kropp, såväl som energi från min omgivning. Och när jag andas ut, så föreställer jag mig att jag expanderar min kropp och dess känslor till att flyga ut från mig, men inte längre bort än 20-30 cm utanför min kropp.

Steg 7 slutar vanligen med att kropp och sinne känns som samma sak, och att det inte är någon kvalitativ skillnad mellan att andas in och ut, eller mellan vad jag ”redan känner” och vad jag ”vill känna”. Och då vet jag liksom att jobbet är klart!

Steg 8 handlar då bara om att spara undan känslorna som jag har byggt upp. Som om man skulle ha jobbat på datafiler som man komprimerar till en zip fil, för att senare öppna och expandera när man behöver dem.
Jag gör detta genom att föreställa mig att jag drar in allt jag känner till en hård och varm liten boll i magen, genom 3 distinkta andetag som är dubbelt så snabba och intensiva som andningscykeln jag hittills har använt. Dessa 3 andetag räknar jag som 4-2-4-2 istället för 8-4-8-4. Vid varje andetag riktar jag fokus på att dra in känslorna som jag har skapat i magen, och jag liksom sväljer eller binder dem där i pauserna mellan andetagen.

Sista steget, Steg 9, är att lösgöra mig själv från det meditativa tillståndet. Jag gör det genom att tillåta min andning att återta normal rytm, genom att sluta räkna medan jag andas. Sedan riktar jag fokus mot ljuden i omgivningen, som att notera väggklockan som tickar, vatten som rinner i ledningarna hos grannen, trafik från gatan utanför, och vilka andra ljud och intryck som nu finns runt mig.
Det råder ofta en viss fridfull tomhet i mitt sinne här, men normala tankar börjar vanligtvis komma in i mitt sinne ganska snart.

Jag spenderar vanligtvis cirka 30 minuter, plus eller minus 5 minuter, på hela denna meditation, och de första 4 stegen är vanligen det som tar mest tid. Genom att jag nu har gjort detta för flera år, så kan jag också korta ned tiden om jag behöver. När jag först började med denna ritual i dess fulla form, så tror jag att det tog cirka 60 minuter att gå igenom alla steg.
Men ju oftare jag har gjort det, desto snabbare går det för mitt sinne att ”komma dit” i de olika stadierna. Om jag verkligen behöver skynda mig så kan jag normalt klara det rudimentärt på 10-15 minuter, men det är dock inte optimalt om det verkligen ska funka bra senare.

Jag har nuförtiden också utvecklat en bra känsla för hur mycket tid som går medan jag mediterar. Detta sätt att använda kontrollerad andning och fokustekniker kan annars ibland förvirra ens tidsuppfattning litegrann.
När jag var mindre erfaren med meditation använde jag ofta en drös med äggklockor, med olika ringsignaler och olika tider inställda, till att fungera som signaler för mig för att veta vart jag var i min meditation. De fungerade bättre än en vanlig väckarklocka eller sportstimer, då de enstaka signalerna från äggklockorna inte krävde att jag behövde röra på mig för att stänga av dem. (Jag håller naturligtvis min kropp helt stilla när jag mediterar.)
Det multipla tickandet från äggklockorna hade också en lugnande effekt, genom att blockera ut alla oregelbundna småljud från omgivningen, så de hjälpte mig också att fokusera bra.

Hur som helst, för att komma åt de sexuella känslor som jag har byggt upp under denna hypnotiska förberedelse, så använder jag inte riktigt någon speciell teknik. Eftersom jag vanligen fokuserar mycket på min partner när jag är ute på en dejt, så måste jag liksom göra detta i bakhuvudet, och kan därför inte fokusera på att göra det på ett alltför organiserat sätt.
Men den del av den hypnotiska förberedelsen handlar ju också om att koppla minnen med sensoriskt input, som att beröra hud och rörelserna vid samlag, till sexuella känslor. Och då dessa sensoriska input ju faktiskt är ganska garanterade att uppstå när man har sex på riktigt, så fungerar det hela ganska mycket av sig själv.

Användbarheten med min metod

Det fungerar bra att göra denna meditation flera timmar i förväg, men det fungerar inte så bra om jag skulle somna mellan min meditaiton och dejten, sett till att senare kunna kalla fram de sexuella känslorna. Det fungerar heller inte så bra om jag får en mycket tidig orgasm under sexet. På något sätt så verkar sömn eller orgasm tömma den där ansamlingen av ”substans” med sexuella känslor, ungefär som att det återställer sinnet.
Dock, om jag får en orgasm mer i mitten av sexet, när jag har fått tid att komma igång med sexet och har kommit in i en bra känsla, så kan jag ofta återkoppla till en del av det jag kände innan orgasmen, för att det är så nära i tid. Och då kan jag i alla fall behålla ett slags eko av de sexuella känslorna som jag hade innan orgasmen.

Denna meditativa metod har heller inte ökat min fysiska förmåga at få orgasmer, jag kan sällan komma mer än två gånger under en kväll, och behöver helst en halv timme till en timme mellan mina orgasmer. Och jag kommer fortfarande lite för snabbt för att det verkligen ska vara praktiskt för sexarbete, sett till att de flesta klienter föredrar att få jobba lite mer för att få en tjej att komma, så att de verkligen kan känna att de har något att ge henne sexuellt.
Men sexuellt erfarna män märker att jag inte fejkar mina orgasmer, och det är vanligtvis en stor fördel i denna bransch, där de flesta tjejer bara fejkar. Och jag behöver nästan aldrig använda glidmedel heller, då jag blir naturligt fuktig.

Så för de klienter som letar efter en flickvänsupplevelse, så är jag för det mesta en ganska bra match. För de män som vill ha mer av en porrupplevelse, så gissar jag att fejkande ändå överträffar genuina responser, om de vill ha en tjej som skriker av njutning, talar snusk och låtsas få orgasm efter orgasm. Men sådana killar går för det mesta ändå efter tjejer som mer har en look för det, men silikon, solbränna och den slags image, så det är inte riktigt min marknadsnisch ändå.

Jag kan heller inte riktigt upprätthålla ett sinnestillstånd med genuina sexuella känslor längre tid än för ungefär 2 timmar, i de flesta fall. Om jag inte har mycket vila mellan mina dates, som när jag ibland dejtar mina fasta klienter under mina officiellt inaktiva perioder, då kan jag ibland njuta av en hel kväll med mycket sex. Men när jag dejtar flera gånger per vecka under mina aktiva perioder, så är 2 timmar normalt min gräns för hur länge jag kan vara på ett genuint sexuellt humör per dejt.

Så vad denna självhypnotiska praktik faktiskt ”gör för mig”, är mestadels att jag klarar att få sexuella känslor också:
1) Om jag har en dålig dag, med stress tidigare på dagen, har sovit för lite eller liknande.
2) Om jag är tillsammans med en irriterande eller sexuellt oskicklig partner.
3) Om jag dejtar en klient som jag känner lite för väl och känner mig mycket som ”mitt vardagliga jag” med.

Denna metod räddar mig från att bli uttråkad, äcklad eller känna mig avig i situationen. Istället så kan jag faktiskt ”följa med i det hela” och tänka, känna och agera med genuina sexuella känslor under det professionella sexet. Nästan helt oavsett vem min klient är. (Så länge han bara är snäll och trevlig i sin attityd förstås.)

Så det hjälper mig att vara en ”lycklig hora” och orka hålla igång år efter år, och fortfarande gilla det jag gör. Men en del dejts är faktiskt riktigt bra som de är, så detta är inte alltid nödvändigt, utan det är helt enkelt en bra försiktighetsåtgärd, som en slags ”felsäkring”.
Att jag faktiskt ”tänker, känner och agerar” med riktiga sexuella känslor under sexet, möjliggör också en naturlig interaktion som på en instinktiv nivå gör att mina klienter känner sig mycket väl till mods med mig. Det får dem att återvända till mig, vilket också gör det möjligt för mig att tjäna bra och trygga pengar.

 

2014 March 8 - Skapa känslor 1

Den här bloggen och den nästkommande kommer att handla om den känslomässiga träning som jag utför för att försäkra mig om att jag kan komma på sexuellt humör när jag dejtar.
I denna första blogg så kommer jag att skriva om mina teoretiska influenser och egna teorier för hur tankeprocesser och känslor som sådana fungerar. I nästkommande blogg kommer jag att skriva om min faktiska metod för att skapa sexuella känslor.

Varför det är användbart att kunna få sig själv ”på humör”

Som jag har antytt i min FAQ så använder jag faktiskt en slags meditativ praktik för att bygga upp sexuella känslor innan jag tar mig ut på de flesta dejts. Det är en slags självhypnos som jag har funnit mycket användbar; både för att själv kunna njuta av min eskortverksamhet, och för att kunna vara i stånd till att erbjuda en bra service till mina klienter.

Det är inte alltid nödvändigt att utföra detta, men det är en bra ”försäkring” för att vara säker på att jag kan prestera bra. Att arbeta med sexuella tjänster professionellt medför nämligen en faktor av att man behöver vara kapabel till att kunna prestera sexuellt också under icke-optimala omständigheter. Och jag tror att detta är gemensamt för alla sexarbetare, oavsett om de generellt upplever det som lätt eller svårt att sexuellt kunna koppla till situationen med att ha sex professionellt.

Att arbeta med sex innebär att man planerar in sessioner i förväg, och tar sig iväg och har sex även om man kanske är trött och inte på sexuellt humör när det är dags för dejten. Man möter nya klienter som det kanske inte alltid är så lätt att knyta an till sexuellt, även om de är trevliga som personer. Eller ens gamla klienter kanske börjar bli lite väl personliga och irriterande. Eller så dejtar man helt enkelt klienter som är riktigt dåliga i sängen, och helt enkelt bara innebär massa hård arbete från ens egen sida.

Men alla normala klienter vill ha en sexarbetare som är ”kåt på riktigt” och ”sexuellt med på det”. Annars känner sig klienterna skamsna över sin egen sexualitet, eller liksom utlämnade och obekväma i situationen. Naturligtvis så kan man fejka, men det är tröttsamt för en själv som sexarbetare, och i en så intim situation som sex är det lätt för de flesta män att upptäcka och se igenom fejkande.
Så det bästa är om man faktiskt kan klara att betinga, manipulera eller helt enkelt hypnotisera sig själv till att faktiskt prestera genuina sexuella känslor med ren viljekraft!

Knepet med det är att kunna designa en visst slags känslomässigt tillstånd, eller snarare en direkt affektiv känsla som också är fysiskt sexuell i sin natur. Plus att vara kapabel till att kunna aktivera den omedelbart när man vill. Helt enkelt, att bli kåt med viljekraft!
För de flesta människor så kanske idén om att ”skapa vissa känslor med viljekraft” verkar vara en ganska omöjlig sak, då de upplever sina känslor som passiva reaktioner på yttre stimuli.
Men vi människor har ett rikt inre liv, vi är faktiskt i hög grad självskapande vad angår olika aspekter av oss själva och våra inre upplevelser.

Mina teoretiska influenser

Jag har bland annat hämtat lite inspiration från neurolingvistisk programmering (kallad NLP), för att skapa en metod för hur jag ”praktiskt” designar positiva och sexuella känslor innan mina dates.
NLP är ganska gammalt material från sjuttiotalet, och en del av det kan vara ganska diffust och mycket ”hokus pokus”. Jag vill påstå att det också beror på att en del av grundarna till NLP helt enkelt inte var så bra på att skriva sina teorier i form av abstrakta och lätt överskådliga modeller – de flesta klassiker i genren är mycket ”narrativt” skrivna, så att säga.

Men jag hittade en del användbara nyckelbegrepp, som ”anchoring”, ”references”, ”reframing” och ”pattering”. Om det är någon som är intresserad i en ”lättsmält” version av NLP så kan jag rekommendera följande korta bloggar och artiklar för att förstå dessa begrepp:
- Om ”anchoring”: http://www.trans4mind.com/personal_development/mindMastery/anchoring.htm (där det intressanta handlar om ”designer anchors”)
- Om ”references” och ”reframing”: http://nlp-mentor.com/frame-of-reference/ och http://microdot.net/nlp/reframing/reframing-3.shtml
- Om ”pattering”: http://www.personal-development-planet.com/swish-pattern.html och http://www.nlpu.com/Patterns/pattern6.htm (det intressanta i den senare artikeln handlar om ”deep structure and surface structure”)

Jag har valt att inte själv sammanfatta och förklara själva innehållet i NLP teori, då det skulle göra denna blogg allt för lång och jag fruktar att många läsare skulle tappa intresset. Men de läsare som är intresserade kan alltså istället själva kolla upp kortfattade förklaringar av nyckelbegreppen på de rekommenderade länkarna ovan.

Om någon verkligen vill gå djupare in på vad NLP handlar om, så kan jag rekommendera The Structure of Magic 1 – A Book about Language and Therapy av Richard Bandlar och John Grinder. (Du kan hitta den online som gratis pdf här http://www.nlpinfocentre.com/nlpebooks/%28ebook%29%20NLP%20-%20The%20Structure%20Of%20Magic%20Vol%20I%20by%20Richard%20Bandler%20and%20John%20Grinder%20%28OCR%29%281%29.pdf ) Men det är tröttsam läsning, med mycket av teorin instoppad i exempel och utfylld med sidospår. Dock, man får ett nytt sätt att tänka när man väl har plöjt sig igenom den några gånger.

En annan bok, som jag vet har gått runt bland en del internationella escorter som pysslar med tantriskt sex, är Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming också av Richard Bandler och John Grinder. (Du kan hitta den online som gratis pdf här http://hudsoncress.net/hudsoncress.org/html/library/nonfiction/NLP%20Richard%20Bandler%20-%20Frogs%20into%20Princes.pdf ). Denna bok innehåller inte alls så mycket av lätt skönjbara teoretiska modeller överhuvudtaget, men den ger en bra insikt i tillämpbar NLP, och den är ganska lätt och underhållande att läsa.

Men om du vill spara lite tid, och är van vid att läsa akademiska texter, så kunde jag faktiskt hellre rekommendera artikeln Social Cognitive Theory of Self Regulation av Alberto Bandura. (Du kan hitta den online som en gratis pdf här http://www.uky.edu/~eushe2/BanduraPubs/Bandura1991OBHDP.pdf ).
Det är en välskriven artikel på bara 40 sidor, och jag skulle vilja påstå att Bandura med sina koncept med ”human agency”, ”self-reactivity” och ”self-regulation” når fram till många likartade slutsatser som NLP killarna gör, fastän Bandura använder andra koncept. Bandura skriver bara sina teorier med mer intellektuell skärpa, mer välstrukturerade, och lätta att liksom göra en slags ”tankekarta” av.

Dock, jag läste Bandura senare i livet, många år efter att ha läst det gamla ”hokus-pokus” NLP. Och det kan vara, att jag inte skulle ha tolkat Banduras teorier som tillämpbara på detta sätt för sexarbete, om jag inte tidigare hade smält det där gamla NLP i bakhuvudet.
Jag tror också att många människor intellektuellt utvecklas från att föredra en mer ”narrativ” förståelse gentemot att föredra en mer abstrakt förståelse av saker och ting. Så om du är ny på allt det här, så är kanske Frogs into Princes trots allt det bästa sättet för att komma in på dessa idéer.

Min egen förståelse av tankeprocesser och känslor

Istället för att skriva spaltmetrar där jag förklarar mina teoretiska inspirationer, så tror jag att ”min egen modell” visar en bra ”brygga” mellan de teoretiska influenserna ovan, och hur jag från dem (plus annat jag har läst) kan komma till den faktiska metod som jag kommer att beskriva i nästa blogg.

Jag arbetar utifrån idén att känslor inte bara är passiva responser på yttre stimuli, utan att känslor är aktiva responser på tolkningar av yttre stimuli, samt att känslor är orsakade av pågående interna processer inom oss.
Som filosofen Kant sade om verkligheten, vi kan bara uppleva den verklighet som vi varsebliver, aldrig verkligheten som sådan. Men det är inte så att vår varseblivning av verkligheten (såsom den framträder för oss) sker helt automatiskt heller.
Vi är vanligtvis inte medvetna om detta, men det krävs handlingar av selektiv varseblivning plus handlingar av subjektiv tolkning av yttre stimuli, för att få någon slags upplevelse eller skapa någon slags inre föreställning.

Jag föreställer mig sinnet som något liknande en lång korridor av speglar och prismor (en uppdaterad version av Platons grotta). Ljus kommer in i olika öppningar, och studsar mellan dessa speglar och prismor i denna långa korridor.

Ljuset är en metafor för stimuli eller information, speglarna är en metafor för våra omedelbara affektiva responser, och prismorna är en metafor för vår tolkande förmåga som skapar nya inre responser och varseblivningar.
Korridoren i sig själv är själva sinnet som aldrig kan se utanför sig själv, utan bara ta in information (ljus) från utsidan, och först uppleva det som varseblivningar när det väl har skapat en reflektion i en spegel på insidan.

Beroende på vilka speglar och prismor ljuset träffar, så kommer våglängderna på ljuset och de bilder de skapar att ändras inuti denna korridor av speglar och prismor.
Speglarna är våra omedelbara responser, men de är inte ”tomma blad” utan redan buckliga och färgade från våra befintliga förväntningar och vårt humör. Tänk dig speglarna som buckliga och färgade humörspeglar.

Vissa reflekterar världen i lyckligt rosa (personer med en grundläggande positiv attityd har liksom rosa spelgar där de först tar in ljus) och andra i sorgligt blått (folk med grundläggande pessimistisk attityd har dessa för att först möta ny information).
Speglarna med konvexa bucklor får dessa första intryck att se förstorade ut (somliga personer förstorar upp allt), och speglarna med konkava bucklor får de första intrycken att se små ut (somliga personer bryr sig inte så mycket om saker och ting). Det är därför våra varseblivningar är så individuella.

Och andra speglar är i alla andra möjliga nyanser, med skrapor, sprickor och vågformer, och de rör sig runt från tillfälle till tillfälle, beroende på våra befintliga inre humör och förväntningar. Samma ljus, eller information, skapar en mycket olikartad bild beroende på vilken spegel det träffar vid ett visst tillfälle i en viss del av korridoren.

Sedan har vi våra prismor i diamant, vilka är vår tolkande förmåga, som bryter upp de humörfärgade reflektionerna/varseblivningarna från speglarna i ytterligare nya våglängder, och skapar nya reflektioner/varseblivningar.
Vi kommer på att något ”var bättre än jag trodde” eller att något ”var värre än vad jag trodde”, eller gör ett myller av andra facetterade reflektioner av ljuset/informationen. De är då vi korrigerar våra felslut och fördomar, samt examinerar och omvärderar våra upplevelser och preferenser.

Och om vi är smarta, så kommer vi på att vissa speglar av omedelbara reflektioner/varseblivningar är bättre att möta visst ljus/information med (det är aldrig bra att vara överdrivet optimistisk eller pessimistisk).
Ännu mer viktigt, vi kommer också på att vissa av våra prismor för tolkning leder till bättre långsiktiga slutresultat än vad andra gör.

Nämligen, att vi kan påverka världen runt oss och få olika resultat senare i framtiden, beroende på våra egna känslomässiga attityder vad gäller hur vi tolkar saker för oss själva. Beroende på vilken känslomässig attityd vi 1) bemöter och 2) behandlar något med, så kommer vår interaktion med världen utanför oss att orsaka olika resultat för oss att uppleva senare i framtiden.

Människor har en tendens att vara vanemässiga, så i många aspekter tenderar våra inre korridorer av speglar och prismor att bli stela. Dessa stela sinnen betyder att folk över tid upplever saker som förutsägbara och på samma sätt hela tiden. Vilket huvudsakligen är bra, då det är så folk skapar ett gemensamt koncept för social verklighet, får en stabil identitet, och kan fungera socialt i det vardagliga livet.

Men som den stora marknaden för hjärnskrynklare, stress-hantering och personlig utveckling bevisar: Folk hittar inte alltid spontant de mest optimala sätten för att uppleva och tolka verkligheten!
Förbättringar kan göras!

Som sexarbetare så försöker jag helt enkelt hitta ett optimalt sätt att arrangera det jag upplever när jag dejtar som escort, för att korrespondera med min inre upplevelse av sexuella känslor. Baserat på vad jag väljer att 1) varsebli under dejten, och hur jag väljer att 2) associativt tolka det jag varseblir, så kan jag därmed skapa min egen upplevelse för vad jag känner!

Om jag använder metaforen ovan så kan jag beskriva det på detta sätt:
1) Jag försäkrar mig om att i förväg ställa fram mina humörspeglar för sexuella känslor och generell positivitet nära mina öppningar för ljus/varseblivning, så att jag varseblir det som är attraktivt och positivt med min klient.
2a) Jag försäkrar mig om att de tolkande prismorna i mitt sinne är redo att ge min klient en ”välvillig tolkning”, och att fokusera på och förstärka de varseblivningar som är trevliga, samt ignorera de som inte är det.
2b) Jag förbereder även mina tolkande prismor på att kunna ta fram lite egna fantasiföreställningar om det behövs, för att göra om min egen upplevelse utifall att jag inte riktigt får tillräckligt mycket användbara varseblivningar från den faktiska situationen med klienten. (Och hur jag rent faktiskt gör detta, kommer nästa blogg att handla om.)

Naturligtvis väljer jag aldrig att ignorera om en klient uppför sig illa eller elakt mot mig. Är klienten inte ”snäll” och ”välvillig” gentemot mig, så väljer jag att avbryta dejten.

Utan detta gäller mer situationer som om jag till exempel träffar en klient som är deprimerad och neurotisk eller en som har motoriska problem med ögonkontakt och kroppsspråk. Eller om jag är tillsammans med en som har väldigt dålig teknik för kyssar, beröring och förspel, eller liknande.
Då väljer jag att ignorera detta som något irrelevant och låder det glida förbi min uppmärksamhet. För att istället lyfta fram det som är trevligt med personen och situationen, som att där finns hjärta och hjärna hos personen och att vi har en bra kommunikation. Eller i alla fall så föreställer jag mig att det finns attraktiva drag hos personen och ser till att sexuellt tända på mina egna inre föreställningar.

För att nu förebygga att folk kanske tolkar det jag har skrivit ovan som att sexarbetare lever i ”falskt medvetande” och ”undertrycker sina känslor”, så vill jag tillägga att detta med att ignorera varseblivningar som inte är så trevliga, och lägga på lite fantasiföreställningar till andra varseblivningar, är vad fullständigt normala människor gör hela tiden i sina vardagliga liv.

De mest extrema exemplen är när folk blir förälskade, eller när de utser ett offer att mobba. Förutom att de då idealiserar allt deras älskade gör och säger, respektive demoniserar allt deras mobboffer gör och säger – så väljer de också att ignorera en hel massa intryck. Nämligen att ignorera de dåliga sidorna hos den de älskar, samt ignorera de goda sidorna hos den de mobbar.
Det innebär inte att folk går runt och aktivt undertrycker dessa intryck (med risk för att drabbas av posttraumatisk stress senare), utan de låter helt enkelt bara dessa bortvalda intryck glida förbi sinnet som något irrelevant utan intresse.

- Så det är inte något ovanligt eller sjukligt med dessa psykologiska mekanismer. De flesta människor är bara inte medvetna om dem.

Hur som helst, fördelarna med att jag kan göra detta medvetet är:
- Jag har rätt kul och trevligt ute på min dejt, upplever bra sex och positiv social interaktion.
- Min klient noterar att jag verkar gilla honom, samt upplever mig generellt som trevlig och positiv, så han blir glad och responderar med massa positiva känslor gentemot mig.
- Och som resultat, så spinner vi tillsammans vidare på denna positiva interaktion, förstärker den för oss bägge två, och vi får det trevligt tillsammans.
- Plus, som ytterligare ett resultat, så får jag trevliga pengar att ta med mig hem! Att använda till ett slutresultat med att kunna leva ett kreativt liv, med olika studier, hobbies och självutveckling, istället för att behöva anpassa och underkasta mig socialt till ett vanligt vuxenliv.

Detta kan dock inte endast åstadkommas via intellektuell insikt. För att verkligen få en ”substans” av känslor att arbeta med så behöver jag förbereda och jobba med mitt eget sinne på ett mycket praktiskt och metodiskt sätt, för att kunna bygga upp en disposition av positiva och sexuella känslor att framkalla. Hur jag rent praktiskt gör detta kommer jag att skriva om i nästa blogg.